Speerpunten Per Dorp

HomeSpeerpunten Per Dorp

Speerpunten kernen

Elke Westlander woont en leeft met veel plezier in de eigen kern. Toch blijft er altijd wat te wensen of te verbeteren. Veel van die wensen komen in alle kernen terug, zoals het bouwen van voldoende woningen voor starters of juist voor senioren. Ook het opvullen van lege plekken in de dorpskernen door bijvoorbeeld het aanleggen van tijdelijke parkeerplekken of volkstuintjes en multifunctioneel gebruik van gebouwen zijn wensen voor alle kernen. Verder zijn verbeteringen van de verkeersveiligheid bij scholen, het stimuleren van burgerinitiatieven, het tegengaan van (jongeren) overlast en het betrekken van burgers bij het onderhoud van openbaar groen zaken die CDA Westland op haar wensenlijstje heeft staan voor alle kernen.

Er zijn echter ook punten waar CDA Westland in bepaalde kernen specifiek aan wil werken. Deze punten vindt u hieronder.

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar: Geen strandhuisjes Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie De Wielepet multifunctioneler maken Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter

Speerpunten Poeldijk

Voor Poeldijk. Voor elkaar: Verplichte vrachtwagenroute over de Rijsenburgerweg heroverwegen Fietssuggestiestroken aanleggen op de Kerklaan en Rijsenburgerweg Opknappen pleintje Voorstraat Appartementen in locatie Dario-Fo Voorstraat Multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk indien win-win situatie mogelijk is Nieuwe bestemming Wittebrug passend in totale gebiedsontwikkeling Meer parkeergelegenheid aan de Voorstraat Geschiedenis tot leven brengen

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie

Speerpunten Maasdijk

Voor Maasdijk. Voor elkaar: Proef met doelgroepenvervoer als aanvulling op openbaar vervoer Ontsluiting Watertuinen verbeteren Betaalbare woningen voor jongeren en senioren Openen moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Centrum aantrekkelijker maken door horeca, plantenbakken en hanging baskets. Oplaadpunt OV bij supermarkt Geschiedenis tot leven brengen met borden op

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school

Speerpunten Honselersdijk

Voor Honselersdijk. Voor elkaar: Hunselaar en omgeving herontwikkelen Stimuleren dat een deel van de Hunselaar tijdelijk verhuurd gaat worden als pauzewoningen Versnelling herontwikkeling centrum Honselersdijk (Dijkstraat) Zwemwaterkwaliteit Wollebrand verbeteren Uitbreiding Westlands Streekmuseum met een vleugel of dependance voor wisselcollecties van Westlandse schilders Historie tot leven brengen in borden op historische

Speerpunten Heenweg

Voor Heenweg. Voor elkaar: Woningbouw in combinatie met herstructurering glastuinbouw Aansluiten op glasvezelnetwerk Beweegbox (nieuwe vorm van gym/sportzaal) opzetten als alternatief voor gymzaal Brede school moet blijven Fun & Fit moet blijven Een moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Aanleg fitpark

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor 's-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken