Actueel

HomeSpeerpuntenSpeerpunten Kwintsheul

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar:

  • Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud
  • Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong
  • Afronding centrum met opening supermarkt
  • Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof
  • Optimaliseren gebruik sporthal Quintus
  • Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus
  • Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten
  • Behoud van erfgoed: Sonnehoeck, veilinghaven, watertoren en Andreaskerk
  • Onderzoek om van oude veilinghaven een passantenhaven te maken
  • Ruim groen en spelen bij nieuwbouw

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Contactpersoon Kwintsheul

Recente artikelen

Ontwikkelingen in Wateringen en Kwintsheul

Wateringen / Kwintsheul: Het maken van een toekomstvisie op Wateringen is in volle gang. Ook wij hebben gezien dat er heel uiteenlopende, vaak niet te combineren, plannen naar voren gebracht zijn waar bewoners, BIZ en bedrijven/instellingen een mening over konden geven. Binnenkort zal er een eerste uitwerking van alle ingediende ideeën worden voorgelegd aan eerst de gemeenteraad en vervolgens weer […]

Ooievaarspaal in Kwintsheul

De fractie van het CDA heeft enige tijd geleden aan wethouder Snijders gevraagd of er een ooievaarspaal geplaatst kon worden in het mooie, kleine stukje natuur tussen de Lange Watering en de Van Luyklaan in Kwintsheul. De wethouder gaf een negatief antwoord, voornamelijk omdat het gebied binnen  de 13 km beschermingszone voor vogelaanvaringen van Rotterdam The Hague […]

Ooievaarspaal in Kwintsheul

Bij veel mensen in Kwintsheul is er een al lang gekoesterde wens om in het nieuwe natuurgebied van de Westlandse Zoom tussen de Van Luyklaan en Lange Watering één of meer ooievaarspalen neer te zetten. Laat dit veld leegE-mail * Bedankt voor uw inschrijving! Controleer de inbox- of spammap nu om uw aanmelding te bevestigen. […]

Knelpunten bedrijventerrein Kwintsheul

Regelmatig heeft de fractie van CDA Westland al aandacht gevraagd voor de veranderde situatie en een aantal daardoor opgetreden knelpunten m.b.t. de aanleg van de ecologische zone langs de Lange Watering in Kwintsheul en de daarnaast liggende nieuwe ontsluitingsweg (Van Luyklaan). Naast de algemene tevredenheid van deze ontwikkeling zijn inmiddels ook veel van die knelpunten […]

Maak nieuwbouwwijk Park Sonnehoeck onderdeel van Kwintsheul

Met de vaststelling van het globale bestemmingsplan voor de Gouw fasen 2 en 3a in Kwintsheul (aan de Poeldijkseweg) heeft de gemeenteraad, in ieder geval de fractie van CDA Westland, nadrukkelijk bepleit dat deze wijk aan moet sluiten bij Kwintsheul. Ook vanuit Kwintsheul zelf via inspreken van de Heulse Aanpak is nadrukkelijk dezelfde wens geuit […]

Kernbezoek Kwintsheul

Er gebeurt Veul in de Heul! Deze maand bracht CDA Westland een bezoek aan de kern Kwintsheul. De fractie sprak met Patrick van Kester van Vastgoedprofs. Tijdens het bezoek kwamen diverse onderwerpen langs, met als belangrijkste de nieuwe supermarkt in Kwintsheul. Van Kester vertelde het hele proces naar de start van de bouw toe en […]

Verbeteringen Bovendijk en van Luyklaanbij Kwintsheul nodig

Allerwegen wordt er waardering uitgesproken over de nieuwe ontsluitingsweg vanuit Kwintheul naar de Veilingroute (Van Luyklaan). Ook kunnen de complimenten gegeven worden voor de aanpassingen aan de Middenzwet om deze verkeersveilig te maken, nadat de eerder bestaande ontsluiting van het gebied naar de Veilingroute ontkoppeld moest worden en nu moest gaan ontsluiten via deze Van […]