Actueel

HomeSpeerpuntenSpeerpunten Monster

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar:

 • Parkeerproblemen in het centrum oplossen
 • Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren
 • Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren
 • Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen
 • Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen
 • Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd met zorg
 • Gymzaal openen nabij Montessorischool en De Blinkerd
 • Verblijfsrecreatie aan de landzijde van de duinen mogelijk maken
 • Geen strandhuisjes in Ter Heijde, familiestrand moet blijven
 • Horecapleintje stimuleren in belang van ontmoeting en verblijfsrecreatie
 • Gratis parkeren op Molenslag om daarmee ook aanliggende woonwijken te ontlasten

Comments

comments


Contactpersonen

Contactpersoon Monster

Contactpersoon Monster
Kandidaat

Raadslid

Recente artikelen

Gevolgen voor vrijwilligers na sluiting Westlandse Druif

Op 1 januari 2020 sluit de Westlandse Druif haar deuren, heel jammer dat zo’n mooi initiatief niet meer verder kan. Er zijn gevolgen voor de ruim 160 vrijwilligers, veelal mensen op leeftijd die een groot deel van hun dagelijkse leven te vinden zijn in de Druiventuin. Zij zijn meerdere keren per week of soms wel […]

Monster verdient iets moois!

Onze oud-wethouder Marga de Goeij roept het al jaren: ‘Monster verdient iets moois’ en dat zijn wij volledig met haar eens. Het is hoog tijd dat de rommelige hoek rondom het voormalige gemeentehuis wordt aangepakt. CDA Westland vindt dat het gemeentehuis zo snel mogelijk moet worden gesloopt. We willen voorkomen dat het leegstaande gebouw nog […]

Parkeren in Monster centrum

Er is nog steeds geen oplossing voor de parkeerproblematiek in Monster. Al eerder stelde Jan van Rossum hier vragen over. Nogmaals stellen wij vragen over dit onderwerp samen met Westland Verstandig en GWB. Comments comments

Geen strandhuisjes in het Westland!

CDA Westland wilt net als de bewoners van Ter Heijde geen strandhuisjes. Lang heeft het erop geleken dat ook in het Westland strandhuisjes ter behoeve van het toerisme geplaatst zouden worden. De discussie ging tot 2 jaar geleden vooral over de vraag, wie die strandhuisjes mocht gaan plaatsen. Pas toen minister Schultz bekend maakte iets […]

Geen Strandhuisjes!

Wat CDA Westland betreft komen er geen strandhuisjes bij Ter Heijde! De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over dit onderwerp, en met de verkiezingen in aantocht zijn strandhuisjes een echt verkiezingsthema geworden. Er leven veel vragen bij Westlanders over dit onderwerp. We zetten deze vragen dan ook met onze antwoorden voor u op […]

CDA: Vóór de toekomst van Monster!

Met belangstelling lazen wij de ingezonden brief van de heer E. Kester namens verschillende bewoners. De heer Kester vraagt hoe de politieke partijen hierop reageren. Wij snappen deze vragen waaruit blijkt dat de toekomst van Monster deze bewoners aan het hart gaat. CDA Westland heeft de volgende plannen: Een gezellig dorpsplein met voldoende horeca en […]

Opnieuw vragen over de bastaardsatijnvlinder

De fractie van CDA Westland komt nog een keer terug op de gegeven antwoorden in de commissie Ruimte vergadering van 24 oktober 2017 m.b.t. de plaag van de rups van de bastaardsatijnvlinder. Wethouder Meijer antwoordde toen in het verlengde van de richtlijnen van het Hoogheemraadschap Delfland dat de overlast, die de rups op met name het […]

Meer actie omtrent de bastaardsatijnrups

Wij hebben begrepen dat de rups van de bastaardsatijnvlinder zoveel overlast op het strand gegeven heeft dat dit ook een negatief effect gehad heeft op het strandbezoek. De beantwoording geeft alleen maar aan dat HHD de eigenaar is van het gebied en dat dit aan HHD dan ook wordt overgelaten daar wel of niet wat […]

Leegstand, wat doen we er aan?

Enige tijd geleden werd er een prijsvraag uitgeschreven om goede ideeën te verzamelen om leegstand in dorpscentra tegen te gaan. Ik deel er graag een paar van de inzendingen met u. Het aanmaken van een leegstand bestand. Inventariseer welke panden er leeg staan en van wie ze zijn. Maak de leegstaande panden aantrekkelijk, bijvoorbeeld door […]

Kan massale woning wel in Westmade?

Met verbazing hebben omwonenden van de Haagweg nabij Schelpenpad en de fractie van CDA Westland kennisgenomen van de realisatie van een nieuwe woning uit het uitwerkingsplan voor bestemmingsplan Westmade fase 2b. Hier zou volgens de beschrijvingen die wij via www.ruimtelijkplannen.nl tot onze beschikking hebben een woning gebouwd kunnen worden die past in de omgeving. De omgekeerde […]