Actueel

HomeSpeerpuntenSpeerpunten Naaldwijk

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar:

 • Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren
 • Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar)
 • Voldoende bezetting op het politiebureau
 • Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie
 • Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met huidige sportcomplex
 • Betere ontsluiting wijk Hoogeland
 • Veiligheid voor fietsers en voetgangers rondom De Tuinen en Rentmeester
 • Bestemming leegstaande winkels rondom centrum omzetten naar wonen
 • Zwemwaterkwaliteit Prinsenbos verbeteren
 • Algemene begraafplaats een meer parkachtige uitstraling geven

Ook willen we:

 • Parkeervoorziening verbeteren
 • Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 uur
 • Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentrum en kinderboerderij
 • Initiatief Watertoren ook beoordelen op cultuurhistorisch aspect
 • Historie tot leven brengen in borden op historische plekken
 • Dorpscentrum aantrekkelijker maken door plantenbakken, hanging baskets
 • Beleid ontwikkelen om ‘rotte kiezen’ uit straatbeeld te doen verwijderen (Hendrik van Naaldwijkstraat, Koningstraat)
 • Moestuin vooral bedoeld als plek voor activiteit, ontmoeting, vrijwilligers, re-integratie, bijvoorbeeld aan Zuidgeestlaan
 • Bereikbaarheid Greenport Horti Campus en WHC verbeteren, inclusief frequenter openbaar vervoer
 • Biesieklette interesseren voor fietsenstallingen in centrum
 • Verdichting winkelcentrum (concentratie detailhandel); omzetten bestemming detailhandel naar wonen vergemakkelijken/stimuleren, bijvoorbeeld in Prins Hendrikstraat en Molenstraat
 • Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Raadslid

Penningmeester

Steunraadslid

Recente artikelen

Vervolgvragen feestweek Naaldwijk

Wij mochten gisteren antwoord op onze vraag over de feestweek in Naaldwijk ontvangen van het college. Wij danken het college voor die snelle beantwoording. Dit antwoord heeft ons en verschillende anderen echter verbaasd. Met name het standpunt van het college dat BIZ Naaldwijk dé organisator van de Naaldwijkse feestweek zou zijn en de ondernemers en […]

Feestweek Naaldwijk: geen vergaande maatregelen

In het AD lazen wij een artikel met de kop ‘Feestweek in Naaldwijk gaat flink op de schop’ waarin geschetst wordt dat Gemeente Westland het feest veel te groot vindt worden en de festiviteiten wil beperken tot drie locaties: het Wilhelminaplein, het Havenplein en aan de Dijkweg bij De 3 Winckels. Eén en ander komt […]

Verlichting fietspad tussen De Lier en Naaldwijk

Vanuit de Lierse gemeenschap en dan in het bijzonder het fietsende deel worden we, en ik denk ook andere fracties, deze dagen bestookt met vragen over de fietsverbinding tussen De Lier en Naaldwijk. Het tijdelijke fietspad, bij de Wollebrand, is deze week opgeheven in verband met gevaar voor ongelukken. De omweg aan de andere zijde […]

Verwarring nieuwbouw Hoogeland

In nieuwbouwwijk Hoogeland in Naaldwijk heeft jarenlang een bord met de tekst “Vrij wonen bij het parkje” gestaan op een grasveldje aan de Strigastraat. De indruk bij veel mensen werd daarbij gewekt dat op die locatie ook “het parkje” zou komen, en dat dit “vrij wonen” de nieuwe woningen betroffen die naast dit grasveldje liggen. […]

Stremming Lange Broekweg voor Fietsers

Per 9 maart is het niet meer mogelijk om als fietser ongehinderd via de Lange Broekweg in Naaldwijk naar De Lier (vice versa) te gaan. In verband met de wegwerkzaamheden is er dan een omleidingsroute door de provincie bedacht waarbij fietsers extra oversteekbewegingen moeten maken, in een omgeving die zeer druk is. De aanleg van […]

Verlicht de Naaldwijkse Kerktoren!

Sinds de sloop van het oude gemeentehuis in Naaldwijk valt ons op dat de toren van de Oude Kerk vanaf de Stokdijkkade niet markant zichtbaar is in de avonduren. In onze ogen zou het een verrijking zijn voor het sfeervolle beeld van Naaldwijk als de kerktoren vanaf die zijde wel zichtbaar wordt gemaakt in de […]

Ontwikkelingen aan de Mr. Jan Tuningstraat

Nu het nieuwe gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad in gebruik is genomen, vallen enkele zaken aan de Mr. Jan Tuningstraat ons op. Achter de Naaldhorst ligt een ernstig verwilderd stuk grond rond een woning. Het voormalig parkeerterrein van het ISW wordt zeer frequent benut door het naastgelegen taxibedrijf. In combinatie met de […]

Bewegwijzering Hoge Bomen in Oktober in orde

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 27 september 2017 heeft wethouder Meijer antwoord gegeven op onze vragen over de slechte bewegwijzering op het terrein van de Hoge Bomen in Naaldwijk. De wethouder heeft toegezegd dat de bebording medio oktober in orde zal zijn. Dat gaat dan gelijk op met de afronding van de herinrichting van het parkeerterrein. […]

Ornament politiebureau Naaldwijk beschadigd

Onlangs werd onze fractie geattendeerd op de staat van onderhoud van het ornament nabij de ingang van het oude politiebureau te Naaldwijk (zie foto). Duidelijk zichtbaar is de beschadiging. Bekend is dat dit gebouw zal worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe brandweerkazerne. Dat leidt tot de volgende vragen aan het college: Is […]

Bewegwijzering Hoge Bomen ontbreekt

Onze fractie nam ter plaatse kennis van de bewegwijzering (of het ontbreken daarvan) op en nabij de parkeerplaats bij sportpark De Hoge Bomen. Eerder waren wij hierover geïnformeerd door betrokkenen bij de diverse sportverenigingen daar. De parkeerplaats wordt nu opnieuw ingericht en daarom is het voorstelbaar dat er nu één en ander schort aan duidelijk […]