Actueel

HomeSpeerpuntenSpeerpunten Naaldwijk

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar:

 • Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren
 • Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar)
 • Voldoende bezetting op het politiebureau
 • Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie
 • Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met huidige sportcomplex
 • Betere ontsluiting wijk Hoogeland
 • Veiligheid voor fietsers en voetgangers rondom De Tuinen en Rentmeester
 • Bestemming leegstaande winkels rondom centrum omzetten naar wonen
 • Zwemwaterkwaliteit Prinsenbos verbeteren
 • Algemene begraafplaats een meer parkachtige uitstraling geven

Ook willen we:

 • Parkeervoorziening verbeteren
 • Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 uur
 • Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentrum en kinderboerderij
 • Initiatief Watertoren ook beoordelen op cultuurhistorisch aspect
 • Historie tot leven brengen in borden op historische plekken
 • Dorpscentrum aantrekkelijker maken door plantenbakken, hanging baskets
 • Beleid ontwikkelen om ‘rotte kiezen’ uit straatbeeld te doen verwijderen (Hendrik van Naaldwijkstraat, Koningstraat)
 • Moestuin vooral bedoeld als plek voor activiteit, ontmoeting, vrijwilligers, re-integratie, bijvoorbeeld aan Zuidgeestlaan
 • Bereikbaarheid Greenport Horti Campus en WHC verbeteren, inclusief frequenter openbaar vervoer
 • Biesieklette interesseren voor fietsenstallingen in centrum
 • Verdichting winkelcentrum (concentratie detailhandel); omzetten bestemming detailhandel naar wonen vergemakkelijken/stimuleren, bijvoorbeeld in Prins Hendrikstraat en Molenstraat
 • Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Raadslid

Penningmeester

Steunraadslid

Recente artikelen

Werkbezoek Hoogvlieger Naaldwijk

Samen met Olga en Jan ben ik (Anja) vanmiddag op werkbezoek geweest bij de hoogvlieger in Naaldwijk. In 2023 zal de oplevering zijn van het definitieve gebouw. Wat zich bevindt in de kindvriendelijke wijk “Hoogeland”. U kunt ze vinden in een veilige omgeving die lopend, op de fiets en met de auto goed te bereiken […]

Voorstel kerkenvisie

Ons voorstel om een kerkenvisie op te stellen is door de hele raad gesteund. Vanuit de Rijksoverheid is hier een subsidie van ca. € 50.000,- voor beschikbaar. Er staan nogal wat mooie, gezichtsbepalende kerken die wellicht binnen afzienbare tijd een andere functie gaan krijgen door het teruglopende aantal kerkbezoekers. Door hier vroegtijdig met de kerkbesturen […]

Hou de vaart in de Naaldhorst, stap over van ontwikkeling naar realisatie

In ons vorige artikel over de Naaldhorst heeft u kunnen lezen dat volgens CDA Westland het realiseren van de verpleeghuisbedden voorrang zou moeten krijgen op de rest van het realiseren van het terrein van de Naaldhorst. CDA Westland zou graag zien c.q. zal ernaar streven dat er in deze college periode de eerste paal geslagen […]

Hou de vaart in de Naaldhorst

Iedereen kent de uitdrukking; alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Toch vraag ik mij de laatste tijd steeds vaker af of het alleen niet sneller gaat, maar ons ook verder brengt? Neem de nieuwbouw van de Naaldhorst in Naaldwijk, dat duurt lang voor onze ouderen in het Westland. Schrijnende situaties, u hoorde […]

Het goede voorbeeld.

De omgevallen bouwhekken rondom nieuwbouwlocatie Harmonie in Naaldwijk staan weer overeind. Dankzij onze raadsleden. Onze laatste vraag van het jaar betrof een vraag over de vele raadsvragen. Is het stellen van al deze vragen nu echt wel nodig? Naar onze mening zijn veel van deze vragen prima op te lossen met een melding bij Meldpunt […]

Is de 25% regeling voor sportaccommodaties uit te breiden?

In de raadsvergadering van december is de fractie van CDA Westland mede opsteller en indiener geweest van de D66 motie om de wethouder te kunnen laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de regeling voor de gemeentelijke bijdrage voor sportverenigingen van 25% in de kosten bij accommodatievernieuwing ook toepasbaar is voor andere verenigingen. De […]

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken. Lang niet alles kan! Laat ik met de […]

Vervolgvragen feestweek Naaldwijk

Wij mochten gisteren antwoord op onze vraag over de feestweek in Naaldwijk ontvangen van het college. Wij danken het college voor die snelle beantwoording. Dit antwoord heeft ons en verschillende anderen echter verbaasd. Met name het standpunt van het college dat BIZ Naaldwijk dé organisator van de Naaldwijkse feestweek zou zijn en de ondernemers en […]

Feestweek Naaldwijk: geen vergaande maatregelen

In het AD lazen wij een artikel met de kop ‘Feestweek in Naaldwijk gaat flink op de schop’ waarin geschetst wordt dat Gemeente Westland het feest veel te groot vindt worden en de festiviteiten wil beperken tot drie locaties: het Wilhelminaplein, het Havenplein en aan de Dijkweg bij De 3 Winckels. Eén en ander komt […]

Verlichting fietspad tussen De Lier en Naaldwijk

Vanuit de Lierse gemeenschap en dan in het bijzonder het fietsende deel worden we, en ik denk ook andere fracties, deze dagen bestookt met vragen over de fietsverbinding tussen De Lier en Naaldwijk. Het tijdelijke fietspad, bij de Wollebrand, is deze week opgeheven in verband met gevaar voor ongelukken. De omweg aan de andere zijde […]