Actueel

HomeSpeerpuntenSpeerpunten Ter Heijde

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar:

  • Geen strandhuisjes
  • Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag
  • Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting
  • Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie
  • De Wielepet multifunctioneler maken
  • Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag
  • (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter Heijde
  • Naast topduinfietspad ook een apart wandelpad aanleggen
  • Groenplan vanuit leefomgevingsfonds ook daadwerkelijk doorvoeren
  • Preventief blijven bestrijden van de rups van de bastaardsatijnvlinder

Comments

comments


Contactpersonen

Contactpersoon Ter Heijde

Fractievoorzitter

Recente artikelen

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken. Lang niet alles kan! Laat ik met de […]

Kansen voor het dorpsplein van Ter Heijde

Wij zien kansen voor het plein van Ter Heijde. Dit plein ligt aan de voet van de strandopgang en mag wat ons betreft een mooie en gastvrije uitstraling krijgen. Het kan een mooi visitekaartje zijn voor toeristen en voor de lokale bewoners! Wij willen dan ook dat het college de plannen die hier voor zijn […]

Geen strandhuisjes in het Westland!

CDA Westland wilt net als de bewoners van Ter Heijde geen strandhuisjes. Lang heeft het erop geleken dat ook in het Westland strandhuisjes ter behoeve van het toerisme geplaatst zouden worden. De discussie ging tot 2 jaar geleden vooral over de vraag, wie die strandhuisjes mocht gaan plaatsen. Pas toen minister Schultz bekend maakte iets […]

Geen Strandhuisjes!

Wat CDA Westland betreft komen er geen strandhuisjes bij Ter Heijde! De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over dit onderwerp, en met de verkiezingen in aantocht zijn strandhuisjes een echt verkiezingsthema geworden. Er leven veel vragen bij Westlanders over dit onderwerp. We zetten deze vragen dan ook met onze antwoorden voor u op […]

Opnieuw vragen over de bastaardsatijnvlinder

De fractie van CDA Westland komt nog een keer terug op de gegeven antwoorden in de commissie Ruimte vergadering van 24 oktober 2017 m.b.t. de plaag van de rups van de bastaardsatijnvlinder. Wethouder Meijer antwoordde toen in het verlengde van de richtlijnen van het Hoogheemraadschap Delfland dat de overlast, die de rups op met name het […]

Meer actie omtrent de bastaardsatijnrups

Wij hebben begrepen dat de rups van de bastaardsatijnvlinder zoveel overlast op het strand gegeven heeft dat dit ook een negatief effect gehad heeft op het strandbezoek. De beantwoording geeft alleen maar aan dat HHD de eigenaar is van het gebied en dat dit aan HHD dan ook wordt overgelaten daar wel of niet wat […]

Beperk overlast bastaardsatijnrups

Op dit moment vormt de rups van de bastaardsatijnvlinder een ware plaag in o.a. de kust van Westland en dan met name Ter Heijde. De bastaardsatijnvlinder is begin juni 2010 voor het eerst gesignaleerd aan de kust van Nederland. De duindoornstruiken in de nabijheid van het strand op locaties langs de gehele Hollandse kust worden […]

Praat mee over de Westlandse kust!

CDA Westland nodigt u van harte uit voor een thema-avond over de Westlandse kust. Is de kust het laatste ongerepte gebied waar we altijd vanaf moeten blijven? Of is er onder voorwaarden ruimte voor (bijvoorbeeld recreatieve) ontwikkelingen? Han Rotgans, architect en als inwoner van Ter Heijde direct belanghebbende bij mogelijke kustontwikkelingen. Hij bepleit het behoud […]

Maak het kerkplein in Ter Heijde multifuntioneel!

Naast de huidige aandacht voor de centrale dorpspleinen in ’s-Gravenzande en Naaldwijk, vragen wij nu uw aandacht voor het kerkplein in Ter Heijde. Ook in deze parel achter de duinen willen Heijers het plein graag gebruiken voor ontmoeting. Zeker nu er door de recente nieuwbouw veel nieuwe mensen en (jonge) gezinnen in Ter Heijde zijn […]