Actueel

HomeActueelSportpark De Lier

Sportpark De Lier

In oktober vroeg de fractie van CDA Westland aandacht voor de parkeerproblematiek rondom sportpark de Zweth. De drukte daar is bijzonder groot. Gelukkig ziet het college de realiteit ook goed onder ogen. Nu reeds zijn er gesprekken met de sportverenigingen en worden plannen opgewerkt. Na de verkiezingen zullen de plannen snel besproken en uitgewerkt gaan worden.

Het college heeft als volgt beantwoord:

Vraag 1

Herkent het college de bovengenoemde situatie?

Antwoord 1

Ja, door gebiedsontwikkelingen (nieuwbouwwijken) in De Lier is er sprake van een groeiend ledenbestand bij de sportverenigingen.

Vraag 2

Is het college met ons van mening dat deze situatie om een tijdige oplossing vraagt?

Antwoord 2

Ja, het college is van mening dat met deze ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.

Vraag 3

Is het college bereid in overleg te treden met alle gebruikers van het sportpark en een scenario uit te werken waarbinnen het parkeervraagstuk wordt opgelost en de verenigingen kunnen groeien zodat binnen De Lier voldoende goede sportmogelijkheden zijn en blijven.

Vraag 1

Herkent het college de bovengenoemde situatie?

Antwoord 1

Ja, door gebiedsontwikkelingen (nieuwbouwwijken) in De Lier is er sprake van een groeiend ledenbestand bij de sportverenigingen.

Vraag 2

Is het college met ons van mening dat deze situatie om een tijdige oplossing vraagt?

Antwoord 2

Ja, het college is van mening dat met deze ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.

Vraag 3

Is het college bereid in overleg te treden met alle gebruikers van het sportpark en een scenario uit te werken waarbinnen het parkeervraagstuk wordt opgelost en de verenigingen kunnen groeien zodat binnen De Lier voldoende goede sportmogelijkheden zijn en blijven.

Antwoord 3

Wij zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sportverenigingen, waaronder Lyra, om oplossingen te bedenken voor uitbreiding van de parkeercapaciteit en parkeerterreinen zo efficiënt mogelijk in te richten. Ook wordt gekeken naar voorzieningen om het gebruik van alternatief vervoer, zoals de fiets, te bevorderen. Na uitwerking van de mogelijke scenario’s dienen de plannen met bijbehorende financiën in de uitvoeringsprogramma’s te worden opgenomen (nieuwe collegeperiode).

Wij zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sportverenigingen, waaronder Lyra, om oplossingen te bedenken voor uitbreiding van de parkeercapaciteit en parkeerterreinen zo efficiënt mogelijk in te richten. Ook wordt gekeken naar voorzieningen om het gebruik van alternatief vervoer, zoals de fiets, te bevorderen. Na uitwerking van de mogelijke scenario’s dienen de plannen met bijbehorende financiën in de uitvoeringsprogramma’s te worden opgenomen (nieuwe collegeperiode).

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]