Piet Vreugdenhil

HomePiet Vreugdenhil

Piet Vreugdenhil

Wethouder

Na een lange onderwijscarrière in verschillende functies (leerkracht, docent, locatiedirectie, college van bestuur) heb ik op 1 september 2017 mijn werk in het onderwijs beëindigd. Vanaf dat moment heb ik – naast mijn familie – de tijd om me intensief bezig te houden met de plaatselijke politiek. Vanaf 2018 ben ik wethouder namens CDA Westland.

Ik hecht sterk aan een respectvolle omgang met elkaar – juist ook in de gemeentelijke volksvertegenwoordiging. Van belang vind ik dat besluitvorming op goede argumenten plaats vindt, dat er een solide financieel beleid gevoerd wordt en dat cultuur, innovatie en talent (iedereen heeft talent!) gestimuleerd worden. En dat alles vanuit een zelfbewuste Westlandse houding: we hebben met het Westland goud in handen! Een sterk verenigingsleven, goede scholen en zorginstellingen, sterke werkgelegenheid, mooie sportfaciliteiten en een gezonde mentaliteit van ‘samen aanpakken’. Ik ga me er graag weer in de nieuwe raadsperiode sterk voor maken.

Comments

comments


Mijn thema's

Standpunten

Horeca

In je vrije tijd lekker wat drinken op een terras, vrienden en bekenden ontmoeten, ’s avonds gezellig uitgaan. Wie wil dat niet? Daarom willen wij: Muziek op terrassen horecapleinen op luisterniveau mogelijk maken Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]

Detailhandel

Winkels zijn van levensbelang voor levendige dorpskernen. Onze inwoners willen graag een rijk aanbod van winkels. Dat gaat niet meer vanzelf en daarom willen wij: Verdichting winkelcentra (concentratie detailhandel); omzetten bestemming detailhandel naar wonen vergemakkelijken/stimuleren, m.n. voor winkels buiten het winkelcentrum; invoering leegstandverordening Biesieklette interesseren voor fietsenstallingen in centra Meer fietsnietjes in centra Voortzetting investeringsfonds […]

Recente artikelen

Voorstel kerkenvisie

Ons voorstel om een kerkenvisie op te stellen is door de hele raad gesteund. Vanuit de Rijksoverheid is hier een subsidie van ca. € 50.000,- voor beschikbaar. Er staan nogal wat mooie, gezichtsbepalende kerken die wellicht binnen afzienbare tijd een andere functie gaan krijgen door het teruglopende aantal kerkbezoekers. Door hier vroegtijdig met de kerkbesturen […]

Uitkomst Nieuwjaarsreceptie 2020

Zaterdag 11 januari was de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Westland in ‘De Binnenhof’ in Naaldwijk. In de overwegingen werd stil gestaan bij de afgelopen moeilijke periode na het vertrek van wethouder Karin Zwinkels en de aankomende aanstelling van haar opvolger, Albert Abee. Ook de financiële zorgen van de gemeente door m.n. de oplopende kosten […]

Eindverslag verkenners en informateurs benoemd

Afgelopen week heeft de gemeenteraad het eindverslag besproken van de verkenners. De heren Martin Buitelaar (CDA) en John Witkamp (LPF) gaan als informateurs aan de slag om te komen tot een akkoord tussen CDA, LPF, VVD en CU-SGP. Het eindverslag kan hier gelezen worden: Eindverslaginzakeverkenningcoalitiebestuursperiode2018-2022(G18-000774) Comments comments

Twee verkenners aan het werk

Op initiatief van CDA Westland gaan twee verkenners onderzoeken welke ideeën en suggesties de negen Westlandse fracties hebben over de vorming van een nieuwe coalitie. Koos Karssen en Matthé Elema zijn hiertoe bereid gevonden. De heer Karssen is voormalig burgemeester (CDA) van de buurgemeente Maassluis. De heer Elema was indertijd raadslid van VVD Westland. Beiden […]

Verlicht de Naaldwijkse Kerktoren!

Sinds de sloop van het oude gemeentehuis in Naaldwijk valt ons op dat de toren van de Oude Kerk vanaf de Stokdijkkade niet markant zichtbaar is in de avonduren. In onze ogen zou het een verrijking zijn voor het sfeervolle beeld van Naaldwijk als de kerktoren vanaf die zijde wel zichtbaar wordt gemaakt in de […]

CDA Westland start campagne: Voor Westland. Voor elkaar.

Tijdens de nieuwjaarsborrel van CDA Westland heeft lijsttrekker Karin Zwinkels de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad op 21 maart. In een enthousiaste toespraak maakte zij het belang duidelijk van deze verkiezingen en werd het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma ‘Voor Westland. Voor elkaar’ formeel gepresenteerd “Wij doen uit volle overtuiging mee […]

Einde discussie over De Leuningjes?

Op 12 december heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het mogelijk maken van een herstart van De Leuningjes. CDA Westland heeft tegen dit voorstel gestemd. Wij zijn niet overtuigd over de kansen op een gezonde exploitatie en de kosten zullen veel hoger zijn dan de gevraagde 1,8 miljoen. Liever hadden wij de plannen […]