Piet Vreugdenhil

HomePiet Vreugdenhil

Piet Vreugdenhil

Wethouder

Na een lange onderwijscarrière in verschillende functies (leerkracht, docent, locatiedirectie, college van bestuur) heb ik op 1 september 2017 mijn werk in het onderwijs beëindigd. Vanaf dat moment heb ik – naast mijn familie – de tijd om me intensief bezig te houden met de plaatselijke politiek. Vanaf 2018 ben ik wethouder namens CDA Westland.

Ik hecht sterk aan een respectvolle omgang met elkaar – juist ook in de gemeentelijke volksvertegenwoordiging. Van belang vind ik dat besluitvorming op goede argumenten plaats vindt, dat er een solide financieel beleid gevoerd wordt en dat cultuur, innovatie en talent (iedereen heeft talent!) gestimuleerd worden. En dat alles vanuit een zelfbewuste Westlandse houding: we hebben met het Westland goud in handen! Een sterk verenigingsleven, goede scholen en zorginstellingen, sterke werkgelegenheid, mooie sportfaciliteiten en een gezonde mentaliteit van ‘samen aanpakken’. Ik ga me er graag weer in de nieuwe raadsperiode sterk voor maken.

Comments

comments

Recente artikelen

CDA Westland verzamelde wensen voor Westland

In de week voor Kerst heeft CDA Westland in diverse dorpen wensen opgehaald voor Westland. Mensen konden hun wens in de kerstboom hangen en daar werd massaal gehoor aan gegeven. Veel terugkerende wensen gingen over meer betaalbare appartementen voor jong en oud en beter onderhouden openbaar groen, trottoirs en fietspaden. Veel mensen wensten betere communicatie […]

Kieslijst vastgesteld: mooie mix tussen jong talent en ervaren kandidaten.”

Op zaterdag 30 oktober hebben de leden van CDA Westland de kieslijst vastgesteld. Dit ge-beurde tijdens de ALV in De Kiem in ’s-Gravenzande. Hiermee is een volgende stap gezet rich-ting de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Op de lijst staan 50 betrokken Westlanders die zich allemaal willen inzetten voor Westland. De lijst wordt aangevoerd door […]

Voorstel kerkenvisie

Ons voorstel om een kerkenvisie op te stellen is door de hele raad gesteund. Vanuit de Rijksoverheid is hier een subsidie van ca. € 50.000,- voor beschikbaar. Er staan nogal wat mooie, gezichtsbepalende kerken die wellicht binnen afzienbare tijd een andere functie gaan krijgen door het teruglopende aantal kerkbezoekers. Door hier vroegtijdig met de kerkbesturen […]

Uitkomst Nieuwjaarsreceptie 2020

Zaterdag 11 januari was de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Westland in ‘De Binnenhof’ in Naaldwijk. In de overwegingen werd stil gestaan bij de afgelopen moeilijke periode na het vertrek van wethouder Karin Zwinkels en de aankomende aanstelling van haar opvolger, Albert Abee. Ook de financiële zorgen van de gemeente door m.n. de oplopende kosten […]

Eindverslag verkenners en informateurs benoemd

Afgelopen week heeft de gemeenteraad het eindverslag besproken van de verkenners. De heren Martin Buitelaar (CDA) en John Witkamp (LPF) gaan als informateurs aan de slag om te komen tot een akkoord tussen CDA, LPF, VVD en CU-SGP. Het eindverslag kan hier gelezen worden: Eindverslaginzakeverkenningcoalitiebestuursperiode2018-2022(G18-000774) Comments comments

Twee verkenners aan het werk

Op initiatief van CDA Westland gaan twee verkenners onderzoeken welke ideeën en suggesties de negen Westlandse fracties hebben over de vorming van een nieuwe coalitie. Koos Karssen en Matthé Elema zijn hiertoe bereid gevonden. De heer Karssen is voormalig burgemeester (CDA) van de buurgemeente Maassluis. De heer Elema was indertijd raadslid van VVD Westland. Beiden […]

Verlicht de Naaldwijkse Kerktoren!

Sinds de sloop van het oude gemeentehuis in Naaldwijk valt ons op dat de toren van de Oude Kerk vanaf de Stokdijkkade niet markant zichtbaar is in de avonduren. In onze ogen zou het een verrijking zijn voor het sfeervolle beeld van Naaldwijk als de kerktoren vanaf die zijde wel zichtbaar wordt gemaakt in de […]

CDA Westland start campagne: Voor Westland. Voor elkaar.

Tijdens de nieuwjaarsborrel van CDA Westland heeft lijsttrekker Karin Zwinkels de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad op 21 maart. In een enthousiaste toespraak maakte zij het belang duidelijk van deze verkiezingen en werd het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma ‘Voor Westland. Voor elkaar’ formeel gepresenteerd “Wij doen uit volle overtuiging mee […]

Einde discussie over De Leuningjes?

Op 12 december heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het mogelijk maken van een herstart van De Leuningjes. CDA Westland heeft tegen dit voorstel gestemd. Wij zijn niet overtuigd over de kansen op een gezonde exploitatie en de kosten zullen veel hoger zijn dan de gevraagde 1,8 miljoen. Liever hadden wij de plannen […]

Criminaliteit en ondermijning

Op 5 december was er op NPO2 een uitzending van Brandpunt te zien over de strijd tegen criminaliteit op het industrieterrein De Spaanse Polder in Rotterdam. Ondernemers en gemeente trokken met succes samen op om verloedering tegen te gaan. Op 6 december trof de politie een hennepkwekerij aan in garageboxen op het bedrijventerrein aan de […]