Actueel

HomeActueelToekomst Wateringen en situatie Ambachtsweg

Toekomst Wateringen en situatie Ambachtsweg

Deze week zal het eerste aftasten beginnen hoe de burgers en organisaties denken over de toekomst van Wateringen. Er zijn voor woensdag 100 bewoners van Wateringen in de Ark steekproefsgewijs uitgenodigd hoe zij denken dat de toekomst van Wateringen er uit moet gaan zien. Volgende week zal dan een tweede sessie plaatsvinden met verenigingen, organisaties en bedrijven. Dat dit nodig is werd ook al een 2 jaar geleden gezamenlijk benadrukt door alle toenmalige (steun)raadsleden uit Wateringen. Die gaven het (nood)signaal af dat er teveel zaken in Wateringen speelden (en spelen) waarvan de oplossing op dat moment nog los van elkaar bekeken werd. Wat er in Wateringen speelt en hoe die in samenhang opgelost kan worden, daar wil de gemeente uw mening over horen. U kunt dan onder andere denken aan hoe ons winkelcentrum zich verder moet ontwikkelen, en hoe verkeersknelpunten opgelost kunnen worden. De gemeente zal vervolgens alle aangereikte idee├źn uitwerken in een of meer haalbare visies. Daar mag u daarna dan ook uw mening weer over geven.

Rondweg om de Ambachtsweg heen

Afgelopen week heb ik namens CDA Westland overigens wel in de commissie Ruimte een voorschot genomen in een mogelijke verkeersoplossing, een oplossing die ook verder reikt dan alleen verkeer. Het college had een stand van zaken brief naar de gemeenteraad verzonden met punten waar nog een visie voor opgesteld moet worden voordat er in de Erasmuszone (tussen Poeldijkseweg en Erasmusweg) nieuwe woningen neergezet kunnen worden. In onze opinie werd daarin een belangrijk punt vergeten, namelijk de eenmalig optredende mogelijkheid om in de Erasmuszone langs de aldaar gevestigde bedrijven een brede rondweg aan te leggen voor het doorgaande verkeer Wateringen naar Den Haag Zuid, die de Ambachtsweg en omliggende wijk van veel te veel verkeer zal ontlasten. Ofwel veiliger maken. Een zelfde soort oplossing als die ooit gekozen is in Poeldijk om het doorgaande verkeer in de te smalle Voorstraat te weren door aanleg van de Jan Barendselaan. Ik stelde de mogelijkheid voor om vanaf het kruispunt Ambachtsweg/Erasmusweg de rondweg gelijk te laten afbuigen naar de Erasmuszone. De Ambachtsweg wordt dan een afslag conform de situatie waar men Poeldijk binnen rijdt. Langs de huidige bedrijven (en dus achter de Ambachtsweg langs) moet deze brede weg dan zo dicht mogelijk uit gaan komen bij de Rusthoek om het ook echt een rondweg te laten zijn. Natuurlijk moeten er dan ook knelpunten opgelost worden, maar die zijn er nu al veel meer op en rond de Ambachtsweg. Dan zou bijvoorbeeld ook weer de bus rechtstreeks vanuit Wateringen naar Den Haag (Haga-ziekenhuis/ Den Haag centraal) kunnen rijden, een oplossing die nu nauwelijks meer aanwezig is via de Ambachtsweg en daarom ook vorig jaar, al dan niet voorlopig, werd afgeblazen.

Verder ben ik nu vooral benieuwd wat uw oplossingen zijn voor de toekomst van Wateringen!

Jan van Rossum

Gemeenteraadslid voor CDA Westland

Comments

comments

Post Tags - ,