Actueel

HomeStandpuntenVeiligheid

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij:

 • Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk
 • Geen coffeeshop in Westland
 • Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk
 • Vergroting bestuurlijke alertheid ten aanzien van ondermijnende activiteiten (vermenging onderwereld en bovenwereld)
 • Effectievere aangifte bij politie; eerdere screening door politie op haalbaarheid of bemiddeling in plaats van het kansloos doen van aangifte
 • Buurtvaders en –moeders inzetten, combineren met buurtpreventen
 • Bemiddeling bij burenruzies door SociaalKernTeam en Vitis
 • Uitgebreider cameratoezicht winkelgebieden; koppeling met particuliere camera’s
 • Stevige inzet op voorlichting drank en drugs en controle bij dorpsfeesten
 • Meer prullenbakken in centra en speeltuinen; frequentie van het legen opvoeren waar nodig; rol ondernemers vergroten voor deze “corveetaak” bij zwerfvuil
 • Blijvende aandacht voor veilige thuis-school-routes
 • Speeltuinen in Westland worden gebieden waar het verboden is te roken

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij: Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad Integrale […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Horeca

In je vrije tijd lekker wat drinken op een terras, vrienden en bekenden ontmoeten, ’s avonds gezellig uitgaan. Wie wil dat niet? Daarom willen wij: Muziek op terrassen horecapleinen op luisterniveau mogelijk maken Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 […]

Recente artikelen

Politie in Westland

De onderbezetting van de politie is niet alleen een probleem in Westland. Hoewel de nationale politie een landelijke aangelegenheid is, vinden wij het belangrijk om te blijven benoemen dat meer politie bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van Westlanders. Naar aanleiding van een memo van Burgemeester Arends over de personele bezetting van de politie, stellen wij niet […]

Direct rotonde voor kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg – Artikel 42 vragen door Jan van Rossum

De gemeente Den Haag wil vanaf 27 augustus beginnen met werkzaamheden om de gevaarlijke kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg, op de grens van Wateringen met Den Haag, minder gevaarlijk te maken. CDA Westland vraagt zich ,af waarom er niet gelijk een permanente en toekomstgerichte oplossing aangelegd kan worden door middel van een rotonde. Die oplossing komt er namelijk zo […]

Criminaliteit en ondermijning

Op 5 december was er op NPO2 een uitzending van Brandpunt te zien over de strijd tegen criminaliteit op het industrieterrein De Spaanse Polder in Rotterdam. Ondernemers en gemeente trokken met succes samen op om verloedering tegen te gaan. Op 6 december trof de politie een hennepkwekerij aan in garageboxen op het bedrijventerrein aan de […]

Schulden bij kwetsbare groep vrouwen

Vandaag lezen wij in verschillende media dat vrouwen die noodgedwongen aankloppen bij de vrouwenopvang vaak forse schulden opbouwen. Oorzaak zijn de voor hen onbegrijpelijke procedures en een gebrek aan financiële begeleiding. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman, die pleit voor een betere begeleiding van de vrouwen. Hij doet een beroep op de zorgplicht van het ministerie van […]

Los overlast in de buurt sneller op!

Regelmatig wordt bij de fracties van Gemeentebelang Westland en CDA Westland melding gemaakt van ernstige overlast door buren of andere omwonenden. Ongetwijfeld gebeurt dit ook bij andere fracties. In verband met de privacy worden dergelijke vragen vaak via de wethouder en/of de ambtelijke organisatie uitgezet, zonder de publiciteit te zoeken. Hierbij trekken raadsleden van verschillende […]

Mogen statushouders inburgering weigeren?

Onze fractie is benaderd over een situatie rond een statushouder waarbij sprake is van weigering om actief mee te werken aan zijn inburgering. Naar onze mening is dat zorgelijk. Onze fractie heeft het college daarom volgende vragen gesteld: 1. Is een statushouder verplicht mee te werken aan zijn inburgering? 2. Welke middelen heeft de gemeente om iemand […]

Verkeerssituatie Zand- en Waterweg Naaldwijk

Regelmatig bereikten en bereiken ons berichten dat de Zand- en Waterweg in het Woerdblok in Naaldwijk als racebaan gebruikt wordt. Het probleem is ongetwijfeld eerder aangekaart geweest, maar een oplossing is nog steeds niet gevonden. Feit is dat daardoor de verkeerssituatie voor medeweggebruikers gevaarlijk is. En ook daarvan worden regelmatig meldingen gemaakt. Blijkbaar is het […]