Actueel

HomeActueelVerbeter het knelpunt Lange Kruisweg in Maasdijk

Verbeter het knelpunt Lange Kruisweg in Maasdijk

In de editie van ‘Het Hele Westland’ gedateerd 20 januari 2016 stond een artikel over de bereikbaarheid en de knelpunten binnen Gemeente Westland, aan de hand van een door LTO Noord Glaskracht Westland in 2015 gehouden enquête onder tuinbouwbedrijven over verladingen bij genoemde bedrijven.

In dit artikel komt nadrukkelijk een bekend knelpunt naar voren, betreffende de interactie met fietsverkeer op de Lange Kruisweg in Maasdijk. In het verkeersplan van 2005-2015 is dit ook al als knelpunt aangemerkt. 

CDA Westland en vele regelmatige gebruikers van de Lange Kruisweg herkennen zich goed in de conclusie van dit knelpunt, en dat de verkeersveiligheid m.b.t. fietsers en wandelaars zeker verbeterd zou moeten worden. Bekend is dat er al aan een herinrichting van de weg gewerkt wordt maar onduidelijk is of er vanwege de te krappe ruimte ook al plannen bestaan om de weg te verbreden met een apart fiets/voetpad.

CDA Westland heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld:

1.    Is het college bekend met de resultaten van de enquête gehouden door LTO Noord Glaskracht over verladingen bij tuinbouwbedrijven? Zo ja, herkent het college zich in de conclusie?

2.    Is het college bereid om onder andere met de belangbehartigers van de kern Maasdijk te komen tot een oplossing voor de Lange Kruisweg (mogelijk een gescheiden voet-  en fietspad) waarbij de verkeerssituatie voor fietsers, wandelaars en overig verkeer aanzienlijk te verbeteren? Als die verbetering nu nog niet gerealiseerd kan worden, wat is dan nodig om dat wel te realiseren? En in welke tijdplanning?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Conny Huisman

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Maasdijk

Voor Maasdijk. Voor elkaar: Proef met doelgroepenvervoer als aanvulling op openbaar vervoer Ontsluiting Watertuinen verbeteren Betaalbare woningen voor jongeren en senioren Openen moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Centrum aantrekkelijker maken door horeca, plantenbakken en hanging baskets. Oplaadpunt OV bij supermarkt Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken Laat dit veld […]