Actueel

HomeStandpuntenVrijwilligers, Verenigingen en Sport

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij:

  • Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid
  • Waterman openhouden door eventueel te combineren met andere functies
  • Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met huidige sportcomplex
  • Meer multifunctioneel maken van sportaccommodaties, zoals Wielepet (desnoods op een nieuwe plek)
  • Discussie starten over afweging duurzaamheid – bespeelbaarheid (kunstgras)voetbalvelden
  • Huldigingsbeleid Westlandse sporthelden evalueren en opnieuw vaststellen.
  • Boeregoed uitbreiden, niet als verdienmodel, maar vooral als sociale functie (o.a. dagbesteding), gecombineerd met educatie en schooltuintjes

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Cultuur en Historisch Erfgoed

Dorpen laten zich ook kennen door hun historisch erfgoed. Een breed cultureel aanbod maakt Westland aantrekkelijk voor de Westlanders, maar ook voor toeristen. Daarom willen wij: Religieus erfgoed, óók een verantwoordelijkheid voor gemeente Medewerking aan plannen multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk Poeldijk t.a.v. inrichting buitenruimte indien daar een win-win te realiseren is Nieuwe bestemming Wittebrug Poeldijk […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recente artikelen

CDA pleit voor behoud rechten kringloopwinkels

Wij willen graag dat kringloopwinkels hun afval gratis mogen blijven brengen naar de gemeentewerf. Wat ons betreft een win-win situatie omdat veel “afval” nog een tweede leven krijgt via de tweedehandswinkels. Hierdoor is er minder afval. De opbrengsten van deze verkopen gaan veelal naar goede doelen en voor de burger is het vaak makkelijker om […]

Kernbezoek Wateringen

Als vertegenwoordigers van de Westlandse burgers en ondernemers laten wij ons graag informeren over zaken die spelen. Naast onze koffie-ochtenden, het bijwonen van bijeenkomsten en de vele gesprekken plannen wij ook regelmatig een werkbezoek in. We bezoeken Westlandse organisaties die ons rondleiden ook met ons delen wat zij belangrijk vinden in de Westlandse politiek en/of […]

Weten de sportorganisaties wel dat de btw-regels worden aangepast?

Onlangs heeft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie ertoe geleid dat de btw-vrijstelling voor de sport fors wordt uitgebreid per 1-1-2019.  Dit lijkt gunstig, maar per saldo is het veel voordeliger voor gemeenten en exploitanten om btw te betalen, aangezien dat ook recht op aftrek van de omzetbelasting geeft. Voor veel (amateur)sportorganisaties is […]

Vervolgvragen feestweek Naaldwijk

Wij mochten gisteren antwoord op onze vraag over de feestweek in Naaldwijk ontvangen van het college. Wij danken het college voor die snelle beantwoording. Dit antwoord heeft ons en verschillende anderen echter verbaasd. Met name het standpunt van het college dat BIZ Naaldwijk dé organisator van de Naaldwijkse feestweek zou zijn en de ondernemers en […]

CDA Westland weer aan de slag met NL DOET!

Ook dit jaar stak CDA Westland de handen uit de mouwen tijdens de vrijwilligersdagen NL DOET. Dit jaar worden er zelfs twee klussen opgepakt. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft bij Ontmoetingscentrum Kornalijn (Pieter van Foreest) in ‘s-Gravenzande diverse tuintjes opgeknapt. De bewoners waren blij dat er weer nieuwe plantjes in de tuintjes gepoot werden. En […]

Verbazing over beantwoording voetbalveldje Wateringen

Op 18 februari heeft de fractie van CDA Westland vragen gesteld onder het documentnummer “593) CDA inzake omzetting van basketbalveld naar voetbalveldje in Vliettuinen (G18-000377)”. Op 8 maart zijn deze vragen beantwoord. Om er niet omheen te draaien: het antwoord stelt zwaar teleur, ook al omdat feiten ontkend worden, en daarmee de gevolgen voor het ontbreken […]

Complimentendag: ijsclub “HARD GAAT IE”

Het is vandaag complimentendag! CDA Westland heeft om deze reden vrijwilligers in het zonnetje gezet die de afgelopen tijd iets moois hebben betekend voor Westland. Onze raadsleden Cor van der Mark en lijsttrekker Karin Zwinkels hebben in De Lier warme saucijzenbroodjes gebracht bij de vrijwilligers van ijsclub “HARD GAAT IE”. De ijsclub heeft het al […]

Sportpark De Lier

In oktober vroeg de fractie van CDA Westland aandacht voor de parkeerproblematiek rondom sportpark de Zweth. De drukte daar is bijzonder groot. Gelukkig ziet het college de realiteit ook goed onder ogen. Nu reeds zijn er gesprekken met de sportverenigingen en worden plannen opgewerkt. Na de verkiezingen zullen de plannen snel besproken en uitgewerkt gaan […]

Misverstand FC ‘s-Gravenzande

Onze fractie werd door een vrijwilliger van voetbalvereniging FC ’s-Gravenzande opmerkzaam gemaakt op het volgende. Voorheen werd door de vrijwilligers van de schoonmaakploeg van bovengenoemde vereniging het afval, keurig gescheiden, afgevoerd naar de gemeentewerf in ‘s-Gravenzande. Na de sluiting van deze werf werd onlangs het gescheiden afval voor de eerste maal aangeboden bij de gemeentewerf […]

Leuningjes: Versterk het Centrum van Poeldijk!

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om ons uit te spreken over de gepresenteerde scenario’s ten aanzien van de toekomst van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Poeldijk. Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2017 heet Piet Vreugdenhil zijn visie gegeven omtrent de Leuningjes en het Centrumplan Poeldijk: Sinds juni 2014 zijn er tien moties aan de […]