Actueel

HomeActueelVragen over PGB-kosten

Vragen over PGB-kosten

In het concept accountantsverslag 2019 zijn de resterende fouten en onzekerheden behorend bij de jaarrekening 2019 weergegeven.

Ons is opgevallen dat er een onzekerheid bestaat over de rechtmatige besteding van de PGB kosten voor een bedrag van 3.927.000 euro en onzekerheid over de getrouwheid en rechtmatige besteding van de WMO kosten voor een bedrag van 457.000 euro.

In 2018 is de gemeente Westland gestart met een proef ten aanzien van het PGB-portaal. Met dit portaal is de besteding tot op de eurocent inzichtelijk en het portaal controleert meteen of de declaratie klopt. Via dit PGB-portaal kan een budgethouder PGB aanvragen welke na besteding verantwoord moet worden via ditzelfde portaal.

Het systeem geeft veel meer gemak en minder fouten. Verder controleert het PGB-portaal meteen of de ingediende declaraties in overeenstemming zijn met de afspraken in de zorgovereenkomst.

Inmiddels is het PGB-portaal een vast onderdeel in onze gemeente en is dit in 2019 overgedragen aan het ministerie van VWS om het portaal verder landelijk in te gaan voeren.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

  • De totale kosten jeugd 2019 komen uit op 26 mln. Voor welk bedrag bestaan de totale kosten jeugd 2019 uit ZIN (zorg in natura) en PGB?
  • Waarin zit de onzekerheid wat betreft de rechtmatige besteding van de PGB-kosten ondanks het nieuwe PGB-portaal?
  • Hoe zouden wij als gemeente de onzekerheid over de rechtmatige besteding van de PGB-kosten omlaag kunnen brengen?
  • Waarin zit de onzekerheid wat betreft de getrouwheid en rechtmatigheid van de WMO-kosten?
  • Hoe zouden wij als gemeente de onzekerheid over de getrouwheid en rechtmatige besteding van de WMO-kosten omlaag kunnen brengen?

Wanneer wij hier antwoord op krijgen laten wij u dit weten.

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja Van der Eijk-Groeneveld en Janice de Jong

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij: Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad Integrale […]