Actueel

HomeActueelWeggevallen inkomsten scouting

Weggevallen inkomsten scouting

Dit jaar is de gemeente gewisseld van afvalverwerker en sindsdien kunnen verenigingen in de avonden het oud-papier niet meer ophalen, waarmee een belangrijke mogelijkheid om extra inkomsten te genereren voor hun vereniging is komen te vervallen. Alleen dit jaar hebben verenigingen van de Gemeente Westland nog wel voor de niet gederfde inkomsten als compensatie alsnog deze opbrengsten ontvangen.

Wij kunnen ons als fractie echter niet voorstellen dat er geen taken zijn, in het kader van Right to Challenge (R2C) of incidentele werkzaamheden, waarbij deze verenigingen zouden kunnen helpen.

In de begrotingsbehandeling heeft onze fractie een mogelijke optie voor een R2C naar voren gebracht n.a.v. overleg met scouting Wateringen. Het betrof het idee voor de uitdaging door de scouting om “het beter en goedkoper te kunnen doen dan de gemeente” v.w.b. het onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen. Volgens de wethouder kan dat echter niet omdat deze werkzaamheden al via contracten zijn aanbesteed. Gratis te leveren werkzaamheden aanvullend op bestaande onderhoudscontracten zou echter wel mogelijk kunnen zijn. Die optie is nu ook mogelijk gemaakt via de LPF motie hier specifiek over, maar dat levert dus geen geld op voor de scouting!

Aangezien R2C een permanent karakter kent en in veel gevallen nogal wat organisatie vraagt, hebben we in overleg met de scouting gekeken naar incidentele werkzaamheden, mede omdat kortdurende taken door vrijwilligers in haar algemeenheid veel gemakkelijker te organiseren en bemensen zijn. Te denken valt aan het rondbrengen van gemeentelijke brieven, zodat een postzegel niet nodig is, helpen bij evenementen, speeltuinen verven, e.d. Al die opties zouden de scouting geld kunnen opleveren die zij nu vanaf 2021 zullen mislopen door het niet meer kunnen ophalen van papier.

Veel clubs kunnen hun financiën aanvullen door verhuur van hun gebouw, zo blijkt o.a. uit de door de gemeente ondersteunde website Makelpunt Westland. Ook Scouting Wateringen denkt een deel van de weggevallen inkomsten te kunnen opvangen door verhuur van het eigen gebouw, bijvoorbeeld ten behoeve van cursussen of gebruik door andere verenigingen. Op dit moment is er alleen een uitzondering voor de kinderopvang en lijkt het bestemmingsplan verhuur aan anderen in de weg te staan.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

  • Is het mogelijk te komen tot een lijst van werkzaamheden waarbij geen aanbestedingsplicht geldt, die uitgevoerd zouden kunnen worden door verenigingen?
  • Is het mogelijk deze werkzaamheden eerst voor te leggen aan verenigingen in Westland die daarop kunnen ‘inschrijven’, zodat deze efficiënter, goedkoper en mogelijk kwalitatief beter uitgevoerd kunnen worden?
  • Wat zijn de belemmeringen om verenigingsgebouwen zonder eigen horeca activiteiten, zoals die van de scouting, te kunnen inzetten voor verhuur waarvan de geldelijke opbrengst ten goede komt aan de vereniging zelf waardoor weer extra inkomsten te genereren zijn? Is het college bereid eventuele belemmeringen weg te nemen?

Namens de fractie van CDA Westland,

Janice de Jong en Jan van Rossum

Comments

comments