Actueel

HomeActueelWestland er Op of er Onder

Westland er Op of er Onder

Ieder die tegenwoordig door het Westland rijdt zal het niet onopgemerkt blijven dat in het hele Westland volop gebouwd wordt. Bijna in alle Westlandse kernen schieten nieuwe woonwijken als paddenstoelen uit de grond. Veel van de uitgevoerde plannen zijn terug te voeren naar een inhaalslag van de afgelopen jaren; in de crisis lag de bouw namelijk jaren hoegenaamd stil. Nu wordt in sneltrein vaart alle, daarvoor bestemde, locaties volgebouwd. Volgt de logische vraag wat gebeurt er hierna? Stoppen we met bouwen in het Westland of gaan we in vol tempo door?

Projectontwikkelaars en banken laten breeduit in de krant weten dat er nog steeds een grote vraag naar woningen blijft en wel tot 2030. Ook de Biz Honselersdijk laat zich niet onbetuigd door aan te geven dat de kern van dit dorp 300 extra woningen nodig heeft en dat daar best een hoek van zeven hectare tuinbouwgrond voor opgeofferd kan worden.

De komende tijd zal blijken wat er gaat gebeuren: gaan we tuinbouw opofferen voor verdere woningbouw of gaan we de tuinbouw beschermen en maken we andere keuzes om mensen te huisvesten? Het Westland, dit unieke gebied in de wereld waar een cluster bestaat van primaire tuinbouw, toeleveringsbedrijven, logistiek en onderwijs. Dit cluster staat garant voor steeds weer nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Afgelopen week kon men lezen dat Westland nummer 1 staat in aanvragen voor nieuwe octrooien! Dit gebied verdient onze bescherming. Het Westland dat ons welvaart en een goede naam in de hele wereld geeft!

Natuurlijk moeten we ook oog hebben voor de mensen die om woonruimte verlegen zitten, maar moeten wij dat niet veel meer zoeken in beter gebruik van de ruimtes binnen de kernen? Zou er niet meer in de hoogte gebouwd moeten gaan worden?

Ook verdient de inzet van het College, om de arbeidsmigranten op 16 aangewezen plekken in het Westland te huisvesten, veel meer steun. De druk naar woonruimte voor arbeidsmigranten binnen de kernen neemt af en blijven er meer huizen over voor woningzoekenden.

De komende tijd wordt heel spannend voor de toekomst van het Westland, voor het CDA en voor mij is het duidelijk; wij staan pal achter onze tuinbouw en ons cluster. Daar zijn wij trots op en verdient al onze steun.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]