Actueel

HomeActueelWie gaan er wonen in de nieuwe appartementen aan de Korte Kruisweg in Maasdijk

Wie gaan er wonen in de nieuwe appartementen aan de Korte Kruisweg in Maasdijk

Er is onrust bij omwonenden aan de Korte Kruisweg. Dit jaar is er gestart met de bouw van de appartementen en tot op de dag van vandaag is er nog steeds onduidelijk wie deze appartementen gaat bewonen. Dit zorgt voor veel onrust bij veel ‘Maasdijkers’ en onze raadsleden Petra Scheffers en Conny Huisman (beiden woonachtig in Maasdijk) vinden het tijd dat er duidelijkheid komt. Daarom stellen zij bijgaande vragen aan het college.

Betreft: bouw van appartementen op het perceel Korte Kruisweg 48 in Maasdijk.

 

Geachte voorzitter,

In de Raadsvergadering van 23 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met verlening van een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen m.b.t. de bouw van appartementen op het perceel Korte Kruisweg 48 in Maasdijk.

De bouw is voortvarend van start gegaan en dat heeft geleid tot overlast van onder andere het aantal bedrijfsbussen die overal geparkeerd stonden en zelfs leidde tot gevaarlijke situaties aan de Korte Kruisweg zijde, tot aan het illegaal rooien van bomen in een gemeentelijke groenstrook.  In juli heeft projectontwikkelaar Lievaart Beheer BV een omgevingsvergunning aangevraagd voor de opsplitsing van de kantoorruimte in 5 appartementen. In september is die vergunning afgegeven. Hoewel communicatie met omwonenden de verantwoordelijkheid is van de projectontwikkelaar/ initiatiefnemer is er geen sprake van enige vorm van informeren.  Meermaals hebben omwonenden klachten ingediend bij de gemeente en dit heeft wel geleid tot enig toezicht vanuit Bouw & Woningtoezicht, echter niet tot afname van onrust onder de omwonenden.

Inmiddels is de bouw van de appartementen vergevorderd, keukens zijn geplaatst en ook met de stoffering is men druk bezig. De onrust onder de omwonenden neemt steeds meer toe omdat onduidelijk blijft wat de bewoning gaat worden.  Er wordt geen enkele actie ondernomen tot verkoop/verhuur van de appartementen. Omwonenden vragen zich af of de appartementen daadwerkelijk bewoond gaan worden volgens de in de vergunning omschreven doelgroep of niet toch als ‘gewone’ appartementen worden verkocht/verhuurd.

Wat leidt tot de meeste onrust is een hardnekkig gerucht dat het pand in z’n geheel verkocht gaat worden aan een uitzender om arbeidsmigranten te huisvesten.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. De koopovereenkomst moet worden voorgelegd aan de gemeente zodat toetsing plaatsvindt op bewoning door juiste doelgroep? Op welke wijze zal de toewijzing van de appartementen plaatsvinden?
  2. Wanneer er voor de vastgestelde doelgroep onvoldoende vraag is in de markt, kunnen de appartementen dan aan andere doelgroepen verhuurd/verkocht worden?
  3. Blijft bij toekomstige doorverkoop van de appartementen de gemeente aan zet bij toewijzing van de bewoners?
  1. Op welke wijze verhoudt bovenstaand zich met de parkeernorm welke voor dit complex is vastgesteld?

 

Namens de fractie CDA Westland,

 

Conny Huisman
Petra Scheffers

 

Comments

comments

Post Tags -

Contactpersonen

Raadslid

Kern

Speerpunten Maasdijk

Voor Maasdijk. Voor elkaar: Proef met doelgroepenvervoer als aanvulling op openbaar vervoer Ontsluiting Watertuinen verbeteren Betaalbare woningen voor jongeren en senioren Openen moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Centrum aantrekkelijker maken door horeca, plantenbakken en hanging baskets. Oplaadpunt OV bij supermarkt Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken Laat dit veld […]