7d86a1a3-e7e5-4292-b9da-d3f8a3ce9226
pastedImage
slider2

Nieuws

CDA Westland vraagt burgemeester om actie na lekken geheime informatie door raadsleden

Namens de fractie van CDA Westland geef ik graag een reactie op de gang van zaken rondom de besloten raadsvergadering die afgelopen dinsdag 14 augustus heeft plaatsgevonden.

Allereerst een opsomming van de gebeurtenissen.

  • Vrijdag 10 augustus zijn wij gebeld met de vraag of we allen aanwezig konden zijn bij een extra raadsvergadering op dinsdagavond, in verband met een urgente kwestie.
  • Anders dan gebruikelijk waren wij niet vooraf op de hoogte van de kwestie waarover wij zouden spreken in de raadsvergadering. Dit heeft wrevel gewekt bij alle raadsfracties.
  • Na lezing van de stukken op dinsdagavond is bijna unaniem besloten door alle partijen (behalve de PvdA) dat deze kwestie volgens voorstel van het college in beslotenheid zou moeten worden besproken en besloten.
  • Op de PvdA na, waren alle partijen het eens dat geheimhouding over dit onderwerp zou worden gehouden tot vrijdag 17 augustus.
  • Voorafgaand aan de afgesproken termijn verschenen afgelopen woensdag en donderdag details in de pers, gelekt uit het besloten gedeelte van de raadsvergadering.

Francine Scholtes ontvangt CDA-erespeld

Tijdens de algemene ledenvergadering van CDA Westland werd Francine Scholtes verrast met een CDA-erepeld.

Bestuursvoorzitter Adriaan Alleblas decoreerde mevrouw Scholtes met de erespeld. Zij was zichtbaar verrast.

Op werkbezoek bij “Westlands natuurrijke puzzelstukjes”.

Veel mensen hebben de laatste tijd aan de Rijnvaartweg in ‘s Gravenzande de wolvarkens al zien grazen en woelen. Maar wat is het idee hierachter?

CDA Westland liet zich hier eind juni over informeren tijdens een werkbezoek over informeren door Pieter Dekker, ook bekend van de Westlandse schaapskudde.

PoLIERtiek juli 2018 – Mag het een vraagje meer zijn?

Als de slager iets dergelijks vraagt kan je ja of nee zeggen. maar in de politiek ligt dat anders. Iedere partij heeft het recht om vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders en dus aan de ambtenaren. Vragen stellen is een democratisch recht en dus een groot goed.

Po-LIER-tiek mei 2018

In het land der blinden is éénoog koning. Een heel oud en diepzinnig gezegde. Hieraan moest ik direct denken toen in de laatste Lierenaar een advertentie van een lokale partij zag staan. Er staat boven: “De Lier beter maken door o.a. een betere leefomgeving, betere verkeerscirculatie door het centrum en