Reactie Vervoerplan EBS over de dienstregeling van 2025

Na een korte afwezigheid heeft EBS dit jaar weer een Vervoerplan opgesteld met daarin de beoogde dienstregeling voor 2025, dat hier te zien is. In lijn met de procedure is deze gedeeld met concessieverlener MRDH, die op haar beurt de gemeenten de mogelijkheid geeft om te reageren op de plannen. Ook de fractie van CDA Westland heeft zich gebogen over het Vervoerplan voor 2025, en heeft daarop het volgende commentaar.

Allereerst zijn wij positief gestemd over enkele ontwikkelingen. Zo stelt het ons gerust dat EBS heeft aangegeven voldoende personeel geworven te hebben, en dat na een succesvolle opleiding, hiermee de dienstregeling met minimale uitval plaats kan vinden. Ook de beoogde dienstregeling kent positieve veranderingen. Zo is de intensivering van 6 bussen in de spits voor lijnen 455 en 456 een gewenste verbetering en is de verandering van de route voor bus 34 langs Naaldwijk-Zuid en Maasdijk-Honderland een uitstekend plan. Daarnaast komt er nog een onderzoek naar de aansluiting van lijn 30 op de treinen in Rijswijk, waar wij graag de resultaten van zien. 

Toch hebben wij ook nog enkele vragen en zien we graag op sommige punten nog een verbetering:

1. Informatievoorziening:
Als meest voorkomende klachten van reizigers geeft EBS het volgende aan: “Aansluiting tussen metro-trein-bus, vertraging rond de A4 en te hoge bezetting in de ochtendspits” (p.9). Alhoewel wij dit ook horen, missen wij onze nummer 1 klacht, namelijk de informatievoorziening. Zo is de informatievoorziening over uitvallende bussen of vertraging bij bushaltes en online vaak niet up-to-date en kostte bellen naar de klachtenlijn tot op heden nog steeds geld. Wij zien dan ook graag terug dat dit opnieuw meegegeven wordt aan EBS en MRDH en dat het Vervoerplan voor 2025 hier concrete oplossing aan biedt of beloftes in doet.

2. Dynamische bezetting:
Om een indicatie te geven van hoe vol de bussen zitten berekent EBS de dynamische bezetting. Deze wordt vastgesteld op basis van het aantal kilometers van de inzittenden, gedeeld door het aantal kilometers volgens de dienstregeling. Verdere toelichting ontbreekt. Wij zijn bang dat hierin de uitval van bussen niet wordt meegenomen, waarvan het percentage in 2022 (1,53%) en waarschijnlijk in 2023 wel degelijk hoog was. Als dit het geval is verandert de dynamische bezetting namelijk van de berekende 7,46 naar ongeveer 7,57. Wij stellen dan ook vragen of dit waar is, en zo ja, wat dit doet met de effectiviteit van de dienstregeling en dus de plannen voor 2025. 

3. Lijn 455 = ’s-Gravenzande – Naaldwijk:
Lijn 455 is met een dynamische bezetting van 11,2 een van de drukkere lijnen en kende de klacht dat in de ochtendspits de bezetting te hoog was. Hiervoor heeft EBS enkele maatregelen getroffen door in de spits 6 keer per uur te gaan rijden, echter wordt ’s-Gravenzande hierbuiten gelaten. De frequentie van lijn 455 tussen ’s-Gravenzande en Naaldwijk blijft tot onze verbazing op 2 keer per uur voor de hele dag. ’s-Gravenzande is een van onze grotere kernen en kent naast lijn 31 via Monster geen andere busverbinding. Wij zien dan ook graag dat de bus, zeker in de spits,  4 keer per uur rijdt tussen ’s-Gravenzande en Naaldwijk.

4. Nachtelijke bereikbaarheid Westland:
Op dit moment is het Westland tussen grofweg 01.00 en 06.00 uur niet te bereiken met het OV. Het Vervoerplan gaat daar amper op in, maar bekend is dat HTM voornemens is een nachtbus te laten rijden tot Wateringen, en dat RET nog onderzoekend is naar de mogelijkheid voor het laten rijden van een nachtbus. Alhoewel dit positieve geluiden zijn, biedt dit geen zekerheid over de nachtelijke bereikbaarheid van het Westland en laat het ons in een afhankelijke positie. Westland is met zijn 100.000+ inwoners een grote gemeente en heeft in het weekend beperkte uitgaansmogelijkheden. Hiervoor trekken veel inwoners in het weekend naar onze buurgemeenten, echter zijn zij hier altijd gebonden aan beperkte reismogelijkheden van het OV. Wij zien dan ook graag terug dat de Gemeente Westland een oproep doet aan MRDH en actief lobbyt bij EBS voor het opzetten van een nachtelijke busverbinding, beginnend voor in het weekend. Een mogelijkheid zou wat ons betreft een nachtbus zijn die 1 keer per uur rijdt vergelijkbaar aan buslijn 456. Hiermee worden Den Haag, Rotterdam en Westland haar centrale kern Naaldwijk aangedaan, vanuit waar mensen zichzelf kunnen verplaatsen naar andere kernen. Wanneer hier veel vraag naar is kan mogelijk uitgebreid worden om ook andere kernen als Poeldijk en Honselersdijk aan te rijden.

Met deze kritiek hopen wij de bereikbaarheid van het Westland met het OV een stuk te verbeteren. Het vervolg bestaat uit een gebundelde reactie van Gemeente Westland aan de MRDH, die samen met EBS beoordeelt hoe de definitieve dienstregeling voor 2025 eruit komt te zien. Wij hopen dat onze punten hierin worden meegenomen, aangezien wij onze kritiek als haalbaar beschouwen. Wordt vervolgd!

Busstation Verdilaan

Terug naar nieuws

Onze mensen

Cor van der Mark

Raadslid