AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 7)

Wie gaan er wonen in de nieuwe appartementen aan de Korte Kruisweg in Maasdijk

Er is onrust bij omwonenden aan de Korte Kruisweg. Dit jaar is er gestart met de bouw van de appartementen en tot op de dag van vandaag is er nog steeds onduidelijk wie deze appartementen gaat bewonen. Dit zorgt voor veel onrust bij veel ‘Maasdijkers’ en onze raadsleden Petra Scheffers en Conny Huisman (beiden woonachtig in Maasdijk) vinden het tijd dat er duidelijkheid komt. Daarom stellen zij bijgaande vragen aan het college.

Help ouderen met het aanvragen van toeslagen!

Wij willen dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of is de aanvraag te lastig. Dat moet anders, als het aan het ons ligt. 

Jongeren in de politiek. Wij zijn fan!

Donderdag 4 oktober j.l. was ons jongste raadslid Janice de Jong aanwezig bij WOS Media om de jongerenraad te promoten. Jongeren tussen de 14-18 jaar kunnen zich nu op geven om als één van de 21 plaats te nemen in de jongerenraad. Zij kunnen dan mee besluiten over de toekomst van Westland bijvoorbeeld over sport, cultuur en feestweken. 

Waar blijft de voetbalkooi in Wateringen?

Als sinds 2009 maken wij ons hard voor een volwaardige voetbalvoorziening in de wijk Vliettuinen in Wateringen. Er werd een motie aangenomen om in de wijk Vliettuinen bij de bouw van Juliahof een volwaardige “Cruijffcourt achtige” voetbalvoorziening aan te leggen voor alle jeugdgroepen. Anno 2018 is deze voorziening nog steeds niet naar onze tevredenheid aangelegd en zijn er zelfs, buiten de raad om, bestemmingen gewijzigd door middel van een participatieproces. Wij zetten ons nog steeds in voor een goede voetbalruimte Daar schriftelijke vragen aan het college niet geholpen hebben wordt er nu (samen met in ieder geval CU-SGP, LPF, D66, PVDA, VVD en GroenLinks) een motie ingediend om toch die echte voetbalvoorziening voor alle jeugdgroepen in de wijk Vliettuinen voor elkaar te krijgen. Al dan niet, maar wel met voorkeur, door renovatie van de basketbalkooi.  Meer uitleg en een weergave van de gebeurtenissen leest u hier.

Gelijke kansen in het onderwijs voor alle Westlandse kinderen

Door wijzigingen in het landelijke onderwijsbeleid krijgt Westland waarschijnlijk meer te besteden om onderwijsachterstanden bij kinderen (2,5 t/m 12 jaar) aan te pakken. Wij krijgen signalen dat er met toenemende mate kinderen met een onderwijsachterstand aanwezig zijn op de Westlandse basisscholen. Samen met GroenLinks hebben wij daarom vragen gesteld zodat er aandacht is voor een goede brede aanpak om kinderen met onderwijsachterstanden goed en kansrijk onderwijs te bieden.

Parkeerproblematiek bij Sportpark de Zweth en de Veilingweg

Al eerder stelden wij vragen over de parkeerproblematiek bij Sportpark de Zweth en de Veilingweg.
Op 11 januari j.l. ontvingen wij hier antwoord over. In de tussentijd hebben wij nog geen update ontvangen over een mogelijke oplossing en daarom brengen Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark én Peter Voskamp (LPF Westland) dit onderwerp opnieuw onder de aandacht bij het college. 

Ooievaarspaal in Kwintsheul

Bij veel mensen in Kwintsheul is er een al lang gekoesterde wens om in het nieuwe natuurgebied van de Westlandse Zoom tussen de Van Luyklaan en Lange Watering één of meer ooievaarspalen neer te zetten.

College in actie na vragen CDA Westland

Naar aanleiding van de vragen die het CDA op 13 augustus j.l. heeft gesteld over de BTW-sportvrijstelling, is het College aan de slag gegaan met het informeren van de sportverenigingen in het Westland.

De eerste 150 dagen in de Westlandse politiek van Pieter Immerzeel

Mijn eerste 150 dagen Westlandse Politiek

Als ik de kranten en de pers mag geloven is het kommer en kwel in de politiek, in diverse columns van journalisten en oppositiepartijen worden Westlandse politici op de korrel genomen en weggezet als onbetrouwbaar en achterbaks.

Kwetsbare Westlanders op de arbeidsmarkt

CDA Westland staat voor behoud van menselijke maat en zoveel mogelijk zelfstandigheid, indien dit mogelijk is voor een Westlander.
Ook in het Westland werken mensen met een beperking en worden met behulp van de participatiewet aan het werk gehouden of aan werk geholpen.

Op 5 september jl. kwam in de media dat sinds de invoering van de participatie wet, de kans op werk voor mensen op een sociale werkplek is afgenomen. Het zou voor werkgevers juist makkelijker moeten zijn om mensen met een lichamelijke of verstandelijke of psychische aandoening aan te nemen in een bedrijf. De ondersteuning die daarbij van toepassing is valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.