bereikte punten

In de gemeenteraad wordt samengewerkt door partijen die allemaal hun eigen verkiezingsprogramma willen realiseren. Geen enkele partij kan dit alleen. We hebben elkaar nodig.
De afgelopen jaren heeft CDA Westland goed samengewerkt met andere partijen in de raad om te doen wat goed is voor Westland en Westlanders. Wij droegen afgelopen vier jaar medeverantwoordelijkheid in het college. In die vier jaar hebben we, ondanks de lastige jaren in de pandemie, veel punten uit ons verkiezingsprogramma daadwerkelijk uitgevoerd.
In veel gevallen gebeurde dit met steun van andere fracties, maar vooral ook door samenwerking met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere gemeenten. In het bijzonder zijn we blij dat we samen met Westlanders de volgende punten hebben bereikt:

  • Op basis van unaniem aanvaarde motie "omzetten verouderde bedrijfs- en winkellocaties naar wonen" eerste omzettingen van locaties.
  • Op basis van motie "groen parkeren" (alleen niet gesteund door Groen Links) een parkeerterrein van grastegels met 42 plekken geregeld voor de Naald.
  • Nieuw beleid rond winkels met detailhandelsvisie waardoor eindelijk keuzes worden gemaakt over kernwinkelgebieden.
  • Vanuit CDA-wethouder initiatief tot gemeentelijke financiële steun aan de nieuwe "online winkelstraat"
  • Calisthenics op weg geholpen naar huidige locatie?
  • Serieus onderzoek bewerkstelligd naar tweede ontsluiting Duingeest (niet haalbaar); geleid tot extra afscherming speeltuin bij entree wijk.
WhatsApp Image 2022 03 08 at 10.20.44

Twee uur gratis strandparkeren

Rust aan de Kust is een speerpunt (geen strandhuisjes), maar genieten van dit bijzondere stukje natuur ook! Parkeren aan strand is ook in de zomer 2 uur gratis geworden.

CDA Zwembad de Waterman foto Jan van Rossum

Waterman en Hoge bomen behouden

De Waterman heeft nieuwe toekomst gekregen en de Hoge Bomen blijft behouden. Sport is van groot belang in een gezonde levensstijl.

Glastuinbouw

Compensatiefonds tuinbouw

In glastuinbouwgebied is er door middel van een compensatiefonds een eerlijkere toepassing van bedrijfsterreinactiviteiten. Met “Hart voor glas” is daarnaast de Glastuinbouwvisie t/m 2040 unaniem vastgesteld.

Oostelijke randweg De Lier openingshandeling 2021 10 07 014

Oostelijke randweg

Met de Oostelijk Randweg De Lier is Westland weer een stukje beter ontsloten in combinatie met een ecologische zone.

WhatsApp Image 2022 03 08 at 09.51.37

Evenementenbeleid

Door inzet van CDA Westland is een evenwichtig beleid vastgesteld voor evenementen in álle kernen.

WhatsApp Image 2022 03 08 at 10.37.55

Leefbaarheid in bestemmingsplannen

Door onze inzet is in bestemmingsplannen vaker rekening gehouden met voldoende groen en verblijfsplaatsen voor de jeugd.

Gratis menstruatie materiaal

In  november stelde wij vragen over gratis menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen dit dit nodig hebben. Op Internationale vrouwendag vernamen wij dat er gehoor is gegeven aan deze vraag.