Maasdijk

Maasdijk

Onze wensen en ideeën voor Maasdijk zijn:

  1. Initiatieven om de leefbaarheid van het Oranjeplein te vergroten en ontmoeting rondom de Dorpskerk te stimuleren in samenwerking met Kernoverleg Maasdijk en Stichting Groener Maasdijk.
  2. De bereikbaarheid via het openbaar vervoer vergroten van en naar Maasdijk.
  3. Een schone en veilige buitenruimte in het dorpscentrum en de speeltuinen door frequentie van het legen van prullenbakken op te voeren en meer aandacht voor de verkeersveiligheid in de woonwijken en naar de uitvalswegen.
  4. Blijvende aandacht voor de fiets- en wandelroutes, door en langs de dorpskern Maasdijk, denk hierbij aan de sportvelden, thuis-schoolroute, bezoek aan de diverse winkels.
  5. Bij de uitwerking van het snelfietspad Naaldwijk - Rotterdam, het onderpad van Maasdijk inrichten naar een 'fietsstraat auto te gast'.

 

DOWNLOAD verkiezingsprogramma

 

Maasdijk

Terug naar overzicht

Nieuws uit Maasdijk

vorm 25 november 2022

Voor de VORM !

Het Westland kent een belangrijke financiële regeling waarmee bij modernisering van glastuingebieden de verwijdering van in de weg staande woningen wordt gestimuleerd

college B W 2022 23 november 2022

Janice weet (gemeente)raad - November 2022

Daar waar raadsleden gekozen worden bij verkiezingen door diegene die een stem uitbrengen, mag de gemeenteraad zelf beslissen over het aanstellen van wethouders.

Achtergrondfoto kandidaten 2 1 18 november 2022

Bijdrage Begrotingsraad

Bijdrage CDA Westland Begrotingsraad, Tweede Termijn

 

Onze mensen uit Maasdijk

Janice de Jong

Raadslid

Petra Scheffers-van der Lelij

Connie Huisman

Olga Strik-van der Ende

Hans Sikkes

Ambassadeur