Monster

Monster Molenkruispunt

Onze wensen en ideeën voor Monster zijn:

  1. Het centrum een impuls geven met horeca in de zomermaanden op het Kerkplein, het herontwikkelen van het eerste gedeelte van de Choorstraat en winkelstraten met groen en een goede parkeervoorziening.
  2. Maximale inzet op het omzetten van incourante bedrijfs- en winkellocaties naar woningen.
  3. Realisatie van een Huis van de buurt in de Noviteit als plek voor ontmoeting met een grand café en een royaal groene buitensetting.
  4. Meer focus op Monster als ‘kustdorp’ met o.a. voorzieningen zoals een recreatiehaven (bijvoorbeeld bij de Maalkom in Duingeest), een kleinschalige camping en een doorsteek vanaf het duinpad naar het centrum, goede parkeergelegenheid bij het Schelpenpad en een hellingbaan bij Molenslag.
  5. In de woonlocaties van de Westlandse Zoom moet meer ruimte geboden worden voor betaalbare huur- en koopwoningen.

 

DOWNLOAD verkiezingsprogramma

 

Monster Molenkruispunt

Terug naar overzicht

Nieuws uit Monster

vorm 25 november 2022

Voor de VORM !

Het Westland kent een belangrijke financiële regeling waarmee bij modernisering van glastuingebieden de verwijdering van in de weg staande woningen wordt gestimuleerd

college B W 2022 23 november 2022

Janice weet (gemeente)raad - November 2022

Daar waar raadsleden gekozen worden bij verkiezingen door diegene die een stem uitbrengen, mag de gemeenteraad zelf beslissen over het aanstellen van wethouders.

Achtergrondfoto kandidaten 2 1 18 november 2022

Bijdrage Begrotingsraad

Bijdrage CDA Westland Begrotingsraad, Tweede Termijn

 

Onze mensen uit Monster

Jenny Vermeer-de Smit

(Ziekteverlof ) Fractievoorzitter, raadslid

Jaco Eeltink

Raadslid

Marga de Goeij-van der Klugt

Ambassadeur