Monster

Monster Molenkruispunt

Onze wensen en ideeën voor Monster zijn:

  1. Het centrum een impuls geven met horeca in de zomermaanden op het Kerkplein, het herontwikkelen van het eerste gedeelte van de Choorstraat en winkelstraten met groen en een goede parkeervoorziening.
  2. Maximale inzet op het omzetten van incourante bedrijfs- en winkellocaties naar woningen.
  3. Realisatie van een Huis van de buurt in de Noviteit als plek voor ontmoeting met een grand café en een royaal groene buitensetting.
  4. Meer focus op Monster als ‘kustdorp’ met o.a. voorzieningen zoals een recreatiehaven (bijvoorbeeld bij de Maalkom in Duingeest), een kleinschalige camping en een doorsteek vanaf het duinpad naar het centrum, goede parkeergelegenheid bij het Schelpenpad en een hellingbaan bij Molenslag.
  5. In de woonlocaties van de Westlandse Zoom moet meer ruimte geboden worden voor betaalbare huur- en koopwoningen.

 

DOWNLOAD verkiezingsprogramma

 

Monster Molenkruispunt

Terug naar overzicht

Nieuws uit Monster

Rijnvaartweg 3 februari 2023

CDA Westland bepleit meldpunt nieuwe woningbouwkansen

CDA bepleit een meer gestructureerde aanpak bij in beeld krijgen van kansrijke locaties om bedrijfspanden om te zetten naar woonlocatie.

Monster 17 januari 2023

Raadsvragen centrum Monster

De fractie van CDA Westland vraagt met raadsvragen aandacht voor het centrum van Monster.

Energielabel 12 januari 2023

Collegevragen inzake verplicht energielabel kantoren

CDA Raadsleden Jaco Eeltink en Dennis Chafiâ hebben vragen aan het college gesteld over de aanwezigheid van energielabels voor kantoren in de regio.

Onze mensen uit Monster

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Jaco Eeltink

Raadslid

Marga de Goeij-van der Klugt

Ambassadeur