De Lier

De Lier 2018 02 13 046

Onze wensen en ideeën voor De Lier zijn:

  1. De lokale ondernemers in de Hoofdstraat zijn belangrijk voor de kern van De Lier. Zij moeten waar mogelijk de ruimte krijgen om te ondernemen.
  2. De sportverenigingen moeten ondersteund worden bij het gebrek aan ruimte om te sporten en het gebrek aan parkeerruimte.
  3. De aula van de begraafplaats verzelfstandigen.
  4. Volmaakt wonen en/of andere initiatieven voor seniorenwoningen/levensloopbestendige woningen ondersteunen en stimuleren.
  5. Appartementen in de dorpskern stimuleren indien mogelijk vanuit bestaande bouw of waar mogelijk winkelpanden omzetten naar appartementen. Niet gehinderd door parkeernormering.

 

DOWNLOAD verkiezingsprogramma

 

De Lier 2018 02 13 046

Terug naar overzicht

Nieuws uit De Lier

foto kralingerpad 28 februari 2024

Sluiting Kralingerpad De Lier

CDA-Raadslid Cor van der Mark stelt vragen in de Raadsvergadering over de sluiting van het Kralingerpad in De Lier. 

Energielabel 12 januari 2023

Collegevragen inzake verplicht energielabel kantoren

CDA Raadsleden Jaco Eeltink en Dennis Chafiâ hebben vragen aan het college gesteld over de aanwezigheid van energielabels voor kantoren in de regio.

Evenementen 12 januari 2023

Janice weet (gemeente)raad - Januari 2023

Ieder jaar wordt door de burgemeester de evenementenkalender vastgesteld. Janice legt uit wat daarbij komt kijken.

Onze mensen uit De Lier

Cor van der Mark

Raadslid

Anja van der Eijk-Groeneveld

Jaap Stolze

Derek Zwinkels

Ambassadeur

Koen van Mil

Theo Spanbroek

Vice-voorzitter + penningmeester