Terugblik thema-avond Gezond leven

Op 3 maart jl. heeft CDA Westland een interactie online themabijeenkomst gehouden over Gezond Leven. Vanuit verschillende invalshoeken werd het thema besproken met de aanwezigen. Het was een interessante avond.

Tijdens de themabijeenkomst werden twee filmpjes van DSW getoond, te weten Gezond en wel ouder worden, en Regionaal programma ouderen. De aanwezigen gingen vervolgens met elkaar in gesprek. Daarnaast kwamen financiële en fysieke gezondheid ook aan bod.

Huisvesting voor ouderen is een actueel thema. In Westland is het een complexe zoektocht, want de gronden liggen niet voor het oprapen. We zullen niet alleen moeten kijken naar nieuw-bouw, maar ook zeker naar bestaande locaties en woningbouw levensbestendig maken. In di-verse nieuwbouwprojecten wordt wonen en zorg ook gecombineerd, zoals in Wateringen-Noord.

Een andere belangrijk thema dat de revue passeerde was nabuurschap. CDA Westland zet in op gespikkeld wonen (ouderen en jongeren bij elkaar), met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke buitenruimte. Waar buren naar elkaar omzien en samen activiteiten kunnen ondernemen.

Het welzijn van mensen wordt ook beïnvloed door hun financiële gezondheid. Schaamte speelt daarbij vaak een rol. Een groot deel is ook laaggeletterd. Met de digitale overheid staat boven-dien ook een groep mensen buiten spel. Met activiteiten en cursussen kunnen mensen in con-tact met elkaar komen. Ze leren en krijgen daarbij vertrouwen in de medemens om hen om hulp te durven vragen. Bijzonder eigenlijk dat niemand les krijgt in het invullen van zijn eerste belastingaangifte.

Als laatste kwam de fysieke gezondheid aan bod. Gezonde voeding en beweging zijn essentieel. De ommetjes App van de Hersenstichting, met ook leuke weetjes ter inspiratie kunnen daarbij een duwtje in de goede richting geven.

WhatsApp Image 2022 02 21 at 19.40.15 1

Terug naar nieuws

Onze mensen

Judith van den Bos-Scholtes

Steunraadslid