Voor Westland, voor elkaar

CDA Westland maakt deel uit van een brede volkspartij waar voor iedereen plaats is. Wij zijn in de afgelopen jaren niet weggelopen voor de verantwoordelijkheden en uitdagingen in Westland. Wij hebben daarom steeds deelgenomen aan het bestuur van onze gemeente. Ondanks de moeilijke Coronatijd met hoge kosten binnen de jeugdzorg hebben wij alle voorzieningen in de dorpen in stand kunnen houden. Er zijn veel woningen gerealiseerd. Er is hard gewerkt aan een compensatiefonds voor de tuinbouw, aardwarmteboringen en het warmtenet. We hebben een humane schuldhulpverlening en met gemeenschapsgelden onderwijsachterstanden teruggedrongen. Ook hebben we actief ingezet op de lightrail en extra verpleeghuisbedden.

Het CDA staat voor solidariteit, rechtvaardigheid, gespreide verantwoordelijkheid (niet alle problemen bij de overheid neerleggen, maar de burgers en de overheid gezamenlijk problemen laten oplossen) en rentmeesterschap (we hebben de aarde te leen van onze (klein)kinderen).

CDA Westland is een partij met een sterke kieslijst met veel specialismen, die je nodig hebt bij een goede gemeenteraadsfractie. Expertise op het gebied van onder andere tuinbouw, economie, detailhandel, energie, ruimtelijke ordening, woningbouw, financiën. Daarnaast heeft het CDA een lijst van mensen met maatschappelijke verbindingen in alle 11 kernen van onze gemeente. Dus we zorgen ook dat we met lokale roots op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en geluiden uit alle kernen, ook vanuit Poeldijk. Enerzijds met onze kernvertegenwoordigers, anderzijds met onze kandidaat-raadsleden, maar zeker ook met alle contacten die onze kandidaat-raadsleden hebben in het maatschappelijke veld. Onze kandidaten staan midden in de samenleving. De ene keer is dat de sportvereniging Verburch, de andere keer (vrijwilligers)werk voor de Poeldijkse gemeenschap. Het belangrijkste is echter dat het CDA een goed team aan kandidaat-raadsleden heeft dat, zoals ook deze raadsperiode inzet op oplossingen, positief aan de slag gaat met problemen, luistert naar haar inwoners en in de komende raadsperiode weer inzet voor oplossingen, maar zich bovenal tomeloos inzet voor de samenleving om Westland mooier en beter te maken dan het nu al is.

Elders in Poeldijk Nieuws kunt u onze Poeldijkse punten en kandidaten vinden. Ons verkiezingsprogramma kunt u lezen op www.cdawestland.nl.

17 CDA kandidaten GRV2022 Judith van dn Bos 2021 11 25 076

Terug naar nieuws

Onze mensen

Judith van den Bos-Scholtes

Steunraadslid