Gastvrije overheid

Overheid

DIENSTVERLENING

Een gemeente functioneert het beste als alle afdelingen kwalitatief goed werk leveren en goed samenwerken. Zeker in Westland houden wij niet van stroperigheid en vage of langzame dienstverlening. Onze inwoners hebben recht op goede en snelle dienstverlening waarbij kan worden meegedacht over oplossingen. Daarom willen wij:

 1. Dienstverlening waarbij de burger centraal staat.
 2. Een goede bereikbaarheid en communicatie. Mensen moeten netjes te woord worden gestaan en op een redelijke termijn een goed inhoudelijk antwoord krijgen.
 3. Eén aanspreekpunt/loket in de communicatie met de burger bij ingewikkelde en langlopende problemen.
 4. Een toegankelijke website met duidelijke informatie. Het moet eenvoudig zijn om online een formulier in te vullen of een klacht of idee door te geven.
 5. Goed vertrouwen hebben in onze inwoners en de kracht van de samenleving, problemen moeten niet alleen door de overheid worden opgelost.
 6. Veel ruimte geven aan burgerinitiatieven en -participatie, bijvoorbeeld via right to challenge (R2C-)initiatieven en hierbij ook als gemeentevoldoende te faciliteren.
 7. De kennis en kunde uit de samenleving beter benutten.

 

SOCIAAL BELEID

Westland zorgt goed voor zijn inwoners en zeker voor hen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Soms knelt dat omdat de Rijksmiddelen niet toereikend zijn. CDA Westland koestert het voorzieningenniveau en blijft zich inzetten voor de beste kwaliteit voor de juiste prijs. Daarom willen wij:

 1. Een actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, stapeling van schulden en psychische problematiek. Bij de aanpak hiervan samenwerken met onze partners zoals de Bibliotheek Westland, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn.
 2. Een ruimhartige subsidie voor Vitis Welzijn, onze welzijnsorganisatie, waar vele vrijwilligers met plezier actief zijn.
 3. Een passende bijdrage aan Patijnenburg, onze sociale onderneming voor Westlanders met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 4. Voldoende aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De mensen van Patijnenburg verdienen een groot compliment. Zij maken samen met het Westlandse bedrijfsleven een succes van
  maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 5. Niet bezuinigen op het minimabeleid.
 6. Nieuwkomers goed begeleiden zodat een snelle integratie mogelijk is. Wij willen investeren in goede taalcursussen, taalmaatjes en meer aandacht voor kinderen (school en sport).
 7. Arbeidsmigranten betere voorlichting geven voordat zij afreizen naar Nederland in samenwerking met de uitzend- en tuinbouwbranche. Deze mensen moeten vooraf worden geïnformeerd over de mogelijkheden van (seizoens)werk en huisvesting. Eenmaal in Nederland moet de gemeente een grotere rol spelen op het gebied van voorlichting en bij klachten en problemen.
 8. Voldoen aan de wettelijke plicht om statushouders humaan op te vangen en zo snel en goed mogelijk te laten inburgeren om zo mee te kunnen doen in Westland.

 

download verkiezingsprogramma

 

Overheid

Terug naar overzicht

Nieuws

Overheid 23 januari 2024

Standpunt CDA Westland huisvesting asielzoekers

Gemeente Westland zal een bijdrage moeten leveren aan de huisvesting van asielzoekers om aan wetgeving te voldoen, maar ook uit solidariteit. Wel moet daarbij een gezonde balans komen met de bestaande verplichtingen voor huisvesting van Westlandse starters en arbeidsmigranten.

IMG 20211214 WA0004 12 december 2022

Wensen voor Westland

CDA Westland wil graag weten wat inwoners van onze gemeente bezighoudt.

Achtergrondfoto kandidaten 2 1 18 november 2022

Bijdrage Begrotingsraad

Bijdrage CDA Westland Begrotingsraad, Tweede Termijn