Genoeg betaalbare woningen voor jong en oud

Wonen

WONEN

In de afgelopen periode is al fors gebouwd in Westland. Er zijn daarnaast volop nieuwbouwplannen in ontwikkeling. Tegelijkertijd staan we voor een grote landelijke uitdaging om voldoende woningen te bouwen voor onze kinderen, families en senioren. Bovendien hebben we te maken met landelijke taakstellingen voor statushouders en hebben we ook huisvesting voor arbeidsmigranten nodig in onze gemeente. We vinden het in deze discussie belangrijk dat er gebouwd wordt voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Daarom willen wij:

  1. Hoger gaan bouwen dan we tot nu toe gewend zijn, op locaties waar dit kan in combinatie met het creëren van een parkachtige omgeving.
  2. Meer bouwen voor starters, betaalbaar en passend bij hun wensen. Tevens instrumenten inzetten om deze woningen ook betaalbaar te houden.
  3. Meer bouwen voor ouderen, gecombineerd met de juiste voorzieningen. Particuliere initiatieven ondersteunen wij van harte.
  4. Flexwonen en gestippeld wonen realiseren waar verschillende doelgroepen met of naast elkaar wonen. Passende huisvesting voor mensen met een beperking verdient onze bijzondere aandacht.
  5. Het stimuleren van innovatieve woonconcepten en aantrekkelijke financieringsvormen.
  6. Het stimuleren van meer sociale woningen. Wij zijn bereid hier extra financiële middelen voor vrij te maken. Wij spreken woningcorporaties stevig aan om zoveel mogelijk Westlandse jongeren te huisvesten.
  7. Het verdichten van winkelcentra en waar mogelijk kantoor-, winkel- en bedrijfspanden omzetten naar appartementen.
  8. Nette huisvesting voor arbeidsmigranten: met de menselijke maat woonruimte creëren voor arbeidskrachten die hier tijdelijk wonen en onze economie draaiende houden. Wij ondersteunen de pilot om huisvesting bij bedrijven op eigen terrein mogelijk te maken. Wij gaan uit van goed werkgeverschap en willen dat excessen bij veelal niet-Westlandse uitzenders samen met onze buurgemeenten hard worden aangepakt.

 

download verkiezingsprogramma

 

Wonen

Terug naar overzicht

Nieuws

raadzaal vol 30 juni 2022

Bijdrage over de jaarstukken 2021: CDA Westland positief-kritisch

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Jenny Vermeer-de Smit op de jaarstukken 2021.

071021dl cor anja CDA 02 scaled 7 april 2022

Vorderingen Hoofdstraat 10

Al meerdere malen is het pand aan de Hoofdstraat 10 in De Lier onderwerp geweest van vragen en opmerkingen. Wij streven naar een optimale invulling en stelde nogmaals onze vragen aan het college.

17 CDA kandidaten GRV2022 Judith van dn Bos 2021 11 25 076 7 april 2022

Polderen in Westland

Voor de komende vier jaar is de stoelverdeling in de gemeenteraad bekend. Dit is zowel voor de stemmers als de niet-stemmers. Lees meer hierover in het artikel van Judith van den Bos.