Genoeg betaalbare woningen voor jong en oud

Wonen

WONEN

In de afgelopen periode is al fors gebouwd in Westland. Er zijn daarnaast volop nieuwbouwplannen in ontwikkeling. Tegelijkertijd staan we voor een grote landelijke uitdaging om voldoende woningen te bouwen voor onze kinderen, families en senioren. Bovendien hebben we te maken met landelijke taakstellingen voor statushouders en hebben we ook huisvesting voor arbeidsmigranten nodig in onze gemeente. We vinden het in deze discussie belangrijk dat er gebouwd wordt voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Daarom willen wij:

  1. Hoger gaan bouwen dan we tot nu toe gewend zijn, op locaties waar dit kan in combinatie met het creëren van een parkachtige omgeving.
  2. Meer bouwen voor starters, betaalbaar en passend bij hun wensen. Tevens instrumenten inzetten om deze woningen ook betaalbaar te houden.
  3. Meer bouwen voor ouderen, gecombineerd met de juiste voorzieningen. Particuliere initiatieven ondersteunen wij van harte.
  4. Flexwonen en gestippeld wonen realiseren waar verschillende doelgroepen met of naast elkaar wonen. Passende huisvesting voor mensen met een beperking verdient onze bijzondere aandacht.
  5. Het stimuleren van innovatieve woonconcepten en aantrekkelijke financieringsvormen.
  6. Het stimuleren van meer sociale woningen. Wij zijn bereid hier extra financiële middelen voor vrij te maken. Wij spreken woningcorporaties stevig aan om zoveel mogelijk Westlandse jongeren te huisvesten.
  7. Het verdichten van winkelcentra en waar mogelijk kantoor-, winkel- en bedrijfspanden omzetten naar appartementen.
  8. Nette huisvesting voor arbeidsmigranten: met de menselijke maat woonruimte creëren voor arbeidskrachten die hier tijdelijk wonen en onze economie draaiende houden. Wij ondersteunen de pilot om huisvesting bij bedrijven op eigen terrein mogelijk te maken. Wij gaan uit van goed werkgeverschap en willen dat excessen bij veelal niet-Westlandse uitzenders samen met onze buurgemeenten hard worden aangepakt.

 

download verkiezingsprogramma

 

Wonen

Terug naar overzicht

Nieuws

Kwintsheul1 6 juni 2023

CDA Westland bepleit snelle herkansing woningbouw Kwintsheul

CDA Westland vraagt het college om snel werk te maken van woningbouw in Kwintsheul, na provinciale ingreep en koerswijziging.

Migrantenhotel Honselersdijk 5 april 2023

CDA vraagt aandacht voor flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten

In de commissievergadering van vanavond (woensdag 5 april) vraagt het CDA aandacht voor flexwonen en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Microwoning 10 februari 2023

Pleidooi voor microwoningen in achtertuin

CDA Westland ziet graag dat er onder voorwaarden kleine woonruimtes in achtertuinen mogelijk worden gemaakt.