Goed bereikbare en veilige woonomgeving

Verkeer en wonen

BEREIKBAARHEID

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet en hoogwaardig openbaar vervoer. Iedereen moet snel en veilig naar een bestemming kunnen reizen. Met name studenten die nu vaak veel reistijd kwijt zijn omdat zij van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Daarom willen wij:

 1. Een goed en fijnmazig wegennetwerk en openbaar vervoer waarbij met grote buurgemeenten wordt gewerkt aan een hoogwaardige lightrailverbinding.
 2. Comfortabele en aantrekkelijke fietspaden tussen woon- en werkgebieden.
 3. Inzetten op het gebruik van deelauto’s en -scooters om de parkeerdruk te verlagen.
 4. Nieuwbouwwijken goed ontsluiten door meer dan één toegangsweg aan te leggen.
 5. Goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking. Obstakels op trottoirs en onduidelijke oversteekplaatsen moeten waar nodig verwijderd of aangepast worden.
 6. Bewoners van een wijk betrekken bij het aanwijzen van locaties voor het opladen van elektrische auto’s.
 7. Aandacht voor verkeersdeelnemers zoals schoolkinderen (veilige school-thuisfietsroutes), senioren en mensen met een beperking.

 

VEILIGHEID
Iedereen in Westland moet zich veilig kunnen voelen en heeft recht op een veilige leefomgeving. Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng worden aangepakt. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij:

 1. Een goed functionerend politiebureau in Westland.
 2. Een veilige woonomgeving in samenwerking met buurtpreventie.
 3. Meer wijkagenten zichtbaar en actiever in de dorpen om zo snel mogelijk te kunnen handelen bij problemen en aanspreekbaar te zijn voor burgers.
 4. Een keiharde aanpak bij geweldsincidenten in het uitgaansleven.
 5. Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen en een keiharde aanpak tegen illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners.
 6. Geen coffeeshop in Westland en het gebruik van drugs aanpakken. Een melding van overlast of drugskoeriers moet eenvoudig gemaakt kunnen worden en ondernemers moeten ingeschakeld worden bij de zoektocht naar malafide bedrijven.
 7. Scherp optreden tegen criminele, ondermijnende activiteiten in nauwe samenwerking met de BIZ’en. Wegkijken is geen optie!

 

download verkiezingsprogramma

 

Verkeer en wonen

Terug naar overzicht

Nieuws

Foto ter illustratie 11 april 2024

Raadsvragen over verkeersveiligheid Verburchhof

CDA Westland roept het college op de Verburghlaan in Poeldijk aan te passen in verband met de verkeersveiligheid

Busstation Verdilaan 2 april 2024

Reactie Vervoerplan EBS over de dienstregeling van 2025

De reactie van CDA Westland op het Vervoerplan EBS Haaglanden Streek met daarin de voorlopige dienstregeling van 2025. 

Foto: WOS 12 maart 2024

Zorgen over de verkeerssituatie in Wateringen

Raadslid Dennis Chafiâ stelt vragen over de situatie op de Ambachtsweg in Wateringen na nieuwe informatie die tot zorgen leidt.