Goed bereikbare en veilige woonomgeving

Verkeer en wonen

BEREIKBAARHEID

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet en hoogwaardig openbaar vervoer. Iedereen moet snel en veilig naar een bestemming kunnen reizen. Met name studenten die nu vaak veel reistijd kwijt zijn omdat zij van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Daarom willen wij:

 1. Een goed en fijnmazig wegennetwerk en openbaar vervoer waarbij met grote buurgemeenten wordt gewerkt aan een hoogwaardige lightrailverbinding.
 2. Comfortabele en aantrekkelijke fietspaden tussen woon- en werkgebieden.
 3. Inzetten op het gebruik van deelauto’s en -scooters om de parkeerdruk te verlagen.
 4. Nieuwbouwwijken goed ontsluiten door meer dan één toegangsweg aan te leggen.
 5. Goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking. Obstakels op trottoirs en onduidelijke oversteekplaatsen moeten waar nodig verwijderd of aangepast worden.
 6. Bewoners van een wijk betrekken bij het aanwijzen van locaties voor het opladen van elektrische auto’s.
 7. Aandacht voor verkeersdeelnemers zoals schoolkinderen (veilige school-thuisfietsroutes), senioren en mensen met een beperking.

 

VEILIGHEID
Iedereen in Westland moet zich veilig kunnen voelen en heeft recht op een veilige leefomgeving. Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng worden aangepakt. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij:

 1. Een goed functionerend politiebureau in Westland.
 2. Een veilige woonomgeving in samenwerking met buurtpreventie.
 3. Meer wijkagenten zichtbaar en actiever in de dorpen om zo snel mogelijk te kunnen handelen bij problemen en aanspreekbaar te zijn voor burgers.
 4. Een keiharde aanpak bij geweldsincidenten in het uitgaansleven.
 5. Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen en een keiharde aanpak tegen illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners.
 6. Geen coffeeshop in Westland en het gebruik van drugs aanpakken. Een melding van overlast of drugskoeriers moet eenvoudig gemaakt kunnen worden en ondernemers moeten ingeschakeld worden bij de zoektocht naar malafide bedrijven.
 7. Scherp optreden tegen criminele, ondermijnende activiteiten in nauwe samenwerking met de BIZ’en. Wegkijken is geen optie!

 

download verkiezingsprogramma

 

Verkeer en wonen

Terug naar overzicht

Nieuws

071021dl cor anja CDA 02 scaled 7 april 2022

Vorderingen Hoofdstraat 10

Al meerdere malen is het pand aan de Hoofdstraat 10 in De Lier onderwerp geweest van vragen en opmerkingen. Wij streven naar een optimale invulling en stelde nogmaals onze vragen aan het college.

17 CDA kandidaten GRV2022 Judith van dn Bos 2021 11 25 076 7 april 2022

Polderen in Westland

Voor de komende vier jaar is de stoelverdeling in de gemeenteraad bekend. Dit is zowel voor de stemmers als de niet-stemmers. Lees meer hierover in het artikel van Judith van den Bos.

Template CDA 13 30 maart 2022

Even de veren opschudden

Hoe nu verder na afloop van de verkiezingen? Daar moesten we als CDA Westland even over nadenken. Gaan we het heel anders doen? Lees het volledige artikel voor meer informatie.