Goed bereikbare en veilige woonomgeving

Verkeer en wonen

BEREIKBAARHEID

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet en hoogwaardig openbaar vervoer. Iedereen moet snel en veilig naar een bestemming kunnen reizen. Met name studenten die nu vaak veel reistijd kwijt zijn omdat zij van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Daarom willen wij:

 1. Een goed en fijnmazig wegennetwerk en openbaar vervoer waarbij met grote buurgemeenten wordt gewerkt aan een hoogwaardige lightrailverbinding.
 2. Comfortabele en aantrekkelijke fietspaden tussen woon- en werkgebieden.
 3. Inzetten op het gebruik van deelauto’s en -scooters om de parkeerdruk te verlagen.
 4. Nieuwbouwwijken goed ontsluiten door meer dan één toegangsweg aan te leggen.
 5. Goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking. Obstakels op trottoirs en onduidelijke oversteekplaatsen moeten waar nodig verwijderd of aangepast worden.
 6. Bewoners van een wijk betrekken bij het aanwijzen van locaties voor het opladen van elektrische auto’s.
 7. Aandacht voor verkeersdeelnemers zoals schoolkinderen (veilige school-thuisfietsroutes), senioren en mensen met een beperking.

 

VEILIGHEID
Iedereen in Westland moet zich veilig kunnen voelen en heeft recht op een veilige leefomgeving. Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng worden aangepakt. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij:

 1. Een goed functionerend politiebureau in Westland.
 2. Een veilige woonomgeving in samenwerking met buurtpreventie.
 3. Meer wijkagenten zichtbaar en actiever in de dorpen om zo snel mogelijk te kunnen handelen bij problemen en aanspreekbaar te zijn voor burgers.
 4. Een keiharde aanpak bij geweldsincidenten in het uitgaansleven.
 5. Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen en een keiharde aanpak tegen illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners.
 6. Geen coffeeshop in Westland en het gebruik van drugs aanpakken. Een melding van overlast of drugskoeriers moet eenvoudig gemaakt kunnen worden en ondernemers moeten ingeschakeld worden bij de zoektocht naar malafide bedrijven.
 7. Scherp optreden tegen criminele, ondermijnende activiteiten in nauwe samenwerking met de BIZ’en. Wegkijken is geen optie!

 

download verkiezingsprogramma

 

Verkeer en wonen

Terug naar overzicht

Nieuws

De Lier Burgerdijkseweg AD 25 7 2022 1 25 juli 2022

Gevaarlijke verkeerssituatie De Lier

Raadslid Cor van der Mark doet opnieuw een oproep om aan de slag te gaan met de gevaarlijke verkeerssituatie op de Burgerdijkseweg in De Lier. Al in 2018 stelde Cor dit verkeersprobleem aan de orde. Ondanks de beloofde duidelijkheid is deze duidelijkheid er nog altijd niet. 

 

3 19 juli 2022

Proef kabelgoten

Na stevig aandringen van de CDA fractie is  het college zo ver dat men een proef gaat doen met kabelgoottegels in Westland. Hierdoor kunnen elektrische auto's opgeladen worden met stroom van de eigen zonnecollectoren. Vooralsnog 40 stuks, maar de CDA-fractie is blij dat er een begin is!

 

raadzaal vol 30 juni 2022

Bijdrage over de jaarstukken 2021: CDA Westland positief-kritisch

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Jenny Vermeer-de Smit op de jaarstukken 2021.