Janice de Jong

HomeJanice de Jong

Janice de Jong

Raadslid

Ik ben Janice de Jong, geboren in 1994 in Maasdijk, waar ik ook ben opgegroeid. Al van jongs af aan ben ik opgegroeid in een hardwerkend gezin. Als jong meisje was ik vaak in de kas van mijn vader te vinden. Van mijn ouders en grootouders heb ik geleerd om te zorgen dat ik op mijn eigen benen kan staan, maar dat het daarnaast ook erg belangrijk is om iets voor een ander te doen. Zo zijn er altijd kinderen die in minder goede omstandigheden opgroeien.

Momenteel ben ik werkzaam als financieel controller bij een Westlandse onderneming. Ik heb begin 2020 mijn Masterdiploma behaald in Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Tijdens mijn opleiding heb ik bij BDO Accountants gewerkt om de nodige ervaring in de accountancysector op te doen. Daar heb ik een kijkje in de keuken mogen nemen bij diverse ondernemingen in verschillende branches. Naast mijn betaalde werkzaamheden ben ik actief in de kerkgemeenschap van Maasdijk. Ik ga onder andere jaarlijks mee als leiding van Kerkkamp Maasdijk. Ook neem ik deel in de commissie bijzondere diensten en pas ik af en toe op de kleinsten.

Afgelopen jaar heb ik mij in de gelukkige omstandigheid bevonden een huisje te kunnen kopen in het centrum van Naaldwijk. Ook heb ik een tijd in ’s-Gravenzande gewoond en kom ik graag in verschillende dorpskernen die het Westland rijk is. Door in verschillende kringen te komen, mensen op te zoeken en het gesprek aan te gaan, leer je wat er in verschillende kringen leeft en welke onzekerheden er bestaan. Ik probeer mij bij deze gesprekken te verplaatsen in degene waarmee ik gesprekken voer om te kijken welke verschillende uitwerkingen een beslissing kan hebben. Dat is een kwestie van doorvragen om achter de kern van het probleem te komen.

Wat ik mooi vind is dat veel mensen beseffen wat een mooie plek Westland is om te wonen. Sommige onderwerpen kunnen wij als gemeenteraad van Westland niet veranderen als dit een landelijke aangelegenheid betreft. Wat we wel kunnen doen is proberen dit op de landelijke agenda te plaatsen en onder de aandacht te brengen. Ik heb gemerkt wat het voordeel is van een grote lokale afdeling die ook landelijk in de schijnwerpers staat. Ik zoek geregeld contact met leeftijdgenoten binnen de jongerenafdeling van het CDA (CDJA), om te zoeken naar manieren hoe dit te bereiken.

De onderwerpen waar ik mij de afgelopen twee jaar mee bezig heb gehouden omvatten ondermijning, veiligheid, evenementen, mkb, sportgelegenheden, kust en medicinale cannabis. Ik hoop de komende periode mij in te zetten om het Westland nog mooier te maken. Bent u benieuwd hoe wij als CDA Westland tegen deze onderwerpen aan kijken en wilt u uw mening delen over één van onderstaande onderwerpen met mij? Zoek dan vooral contact via één van de linkjes onder mijn foto, per telefoon of e-mail.

T: 06 39 49 12 05
E: janice.de.jong@live.nl

Comments

comments

Recente artikelen

Janice weet (gemeente)raad

Soms zijn gemeenteraadsleden net zo verbaasd over een nieuwsbericht als overige inwoners. Toch krijgen direct en indirect veel gemeenteraadsleden, maar ook het College, te maken met bedreigingen en intimidatie. Direct via mails, post aan huis, gebaren op de publieke tribune of mensen die je tegenhouden na een vergadering, maar ook indirect door intimiderende berichten onder […]

Janice weet (gemeente)raad

Voor het zomerreces heb ik mijn laatste bericht gedeeld over de gemeenteraad. Dat pak ik vanaf vandaag weer op, waarna er iedere week een kort berichtje zal verschijnen.Ik wil beginnen met het opfrissen van wat informatie, door dit filmpje te delen. Het filmpje is gemaakt door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De missie van […]

Janice weet (gemeente)raad

Twee weken terug ging mijn column over de taken van een burgemeester en sloot ik af dat de burgemeester niet gekozen wordt, maar wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat we maar één Koning hebben die meerdere taken heeft, kennen we in Nederland de Commissaris van de Koning. […]

Janice weet (gemeente)raad

Zoals eerder in een column besproken, heeft de gemeenteraad van Westland 39 zetels en is het aantal zetels afhankelijk van het aantal inwoners. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Veel partijen zijn bezig een kieslijst te vormen en een lijsttrekker aan te wijzen die bovenaan de lijst komt te staan. Na de verkiezingen […]

Janice weet (gemeente)raad

Deze week wil ik het hebben over de taken van een burgemeester. Naast de, soms ceremoniële, taken die de burgemeester vervult, is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft haar eigen reglement van orde voor vergaderingen. Daarin staan de afspraken en spelregels voor de vergaderingen. De burgemeester moet als voorzitter van de […]

Janice weet (gemeente)raad

Deze week wil ik wat meer ingaan op de tweede taak van een gemeenteraadslid: regels opstellen, ofwel beleid maken. Zo’n twee jaar geleden heb ik mij flink bezig gehouden met de evenementennota. In deze nota staan alle regels rondom het organiseren van een evenement, dus ook de feestweken. Omdat het bij beleid en regels belangrijk […]

Janice weet (gemeente)raad

Veel partijen zijn bezig om de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 te vullen. Zijn er raadsleden die nog een periode van 4 jaar door willen als gemeenteraadslid, zijn er mensen die eerder op de kieslijst stonden en misschien een andere positie willen, maar vooral: zijn er nieuwe mensen voor op de kieslijst […]

Janice weet (gemeente)raad

Eén van de taken als gemeenteraadslid is de vertegenwoordigende rol. Zoals in een eerdere post beschreven, hebben we als gemeenteraad ook commissies. In commissievergaderingen worden onderwerpen ‘voorbesproken’. Daar kunnen steunraadsleden dan aanschuiven die bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp veel kennis hebben. Ook zijn ambtenaren aanwezig om de gemeenteraad te kunnen informeren, maar wist je dat […]