Actueel

HomeActueelJanice weet (gemeente)raad

Janice weet (gemeente)raad

Deze week wil ik het hebben over de taken van een burgemeester. Naast de, soms ceremoniële, taken die de burgemeester vervult, is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft haar eigen reglement van orde voor vergaderingen.

Daarin staan de afspraken en spelregels voor de vergaderingen. De burgemeester moet als voorzitter van de gemeenteraadsvergadering erop toezien dat deze afspraken worden nagekomen. Ook is de burgemeester voorzitter van het College van burgemeester en Wethouders. In die rol ziet de burgemeester erop toe dat het College het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. Net zoals iedere wethouder, heeft ook de burgemeester een aantal onderwerpen waarover hij het woord voert. In de Gemeente Westland voert de burgemeester het woord over de onderwerpen die in de Commissie Bestuur voorbij komen. Onder andere is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Om die reden heeft de burgemeester het gezag over de politie en brandweer en is daar vaak overleg mee. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en mag daarom niet stemmen of onderwerpen in de vergadering brengen. De burgemeester is niet gekozen, maar wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een periode van 6 jaar. Wel doet de gemeenteraad een aanbeveling voor een burgemeester.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Stuur mij gerust een mail janice@cdawestland.nl

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid