Actueel

HomeActueelJanice weet (gemeente)raad

Janice weet (gemeente)raad

AFVAL

Een onderwerp wat ons letterlijk en figuurlijk de neus uit komt. In 2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de wensen van de inwoners van Westland voor afvalinzameling. Er was een enqûete beschikbaar via de website van de Gemeente Westland. In de kranten en op de sociale media zijn oproepen gedaan deze in te vullen voor het nieuwe afvalbeleid.

Sommige mensen willen geen extra afvalbak in hun tuin, andere mensen vinden dat juist fijn. In het nieuwe afvalbeleid is ervoor gekozen in de buitengebieden een afvalbak voor PBD beschikbaar te stellen. In de woonkernen zal het plastic afval met zakken worden ingezameld die aan lantaarnpalen op de ophaaldag kunnen worden gehangen, of tussendoor in een container worden achtergelaten. Ook kunnen de zakken in de tussentijd in de grijze container ‘bewaard’ worden. Niet omdat iedereen het daarmee eens was, maar om een zo hoog mogelijke inzet van de bewoners te realiseren.

Het doel van deze nieuwe manier is het terugdringen van het restafval, bewustwording creëren over het afval dat we met zijn allen produceren, de vrachtwagens vol plastic die iedere minuut in de oceanen terecht komen, en op lange termijn daardoor het betaalbaarder maken van ons afvalbeleid. Je kunt voor of tegen de nieuwe methode van afvalinzameling zijn, maar het blijft wel bijzonder dat we al beginnen te schreeuwen, terwijl we het nog niet eens hebben geprobeerd. En dat die zakken rondom die palen er niet uitzien, dat kan natuurlijk zo zijn.

In de tussentijd is het belangrijk dat we meldingen maken als de verzamelcontainers overvol zitten of wanneer afval niet is opgehaald, maar ook andere klachten doorgeven. Dat kan bijvoorbeeld via de nieuwe afval app. Alleen dan kunnen we als raadsleden bijsturen en onze controlerende taak goed uitvoeren.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Laat het dan vooral weten!

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid