Actueel

HomeActueelJanice weet (gemeente)raad

Janice weet (gemeente)raad

Deze week wil ik het hebben over de taken van de gemeenteraad. De gemeenteraad kent 3 taken:

  1. De mening van haar inwoners vertegenwoordigen;
  2. Regels opstellen (beleid maken); en
  3. Het controleren van het College van B&W (Burgemeester & Wethouders)
  1. Door als gemeenteraadslid te praten met inwoners, weten raadsleden wat er speelt en kunnen zij deze informatie meenemen bij het uitvoeren van haar andere taken;
  2. Regels hoeven alleen opgesteld te worden als er problemen zijn of overlast is. Als niemand of slechts een handjevol mensen last heeft van bepaalde zaken, weegt het opstellen van regels en het handhaven van deze regels vaak niet op tegen de mate van overlast. Daarom moet je als raadslid altijd onderzoeken hoe groot de overlast is en of (meer) regels opstellen niet zorgt voor nieuwe of andere problemen.
  3. Ieder lid van het College is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwerpen (portefeuille). De ambtenaren zijn de werknemers van de gemeente en werken ‘voor’ het College en de gemeenteraad en eigenlijk voor ons als inwoners allemaal. Als de gemeenteraad vindt dat beleid niet goed wordt uitgevoerd, kan zij het College vragen stellen en ter verantwoording roepen. Als het nodig is, kan de gemeenteraad dan regels aanpassen, omdat het bijvoorbeeld anders uitpakt dan de bedoeling was. Omdat er in het verleden zoveel vragen gesteld werden door de gemeenteraad, is in 2015 een verzoek aan het College gedaan (motie) om bij iedere beantwoording aan te geven wat dit in tijd en geld heeft gekost. Het College heeft positief op dat verzoek in 2015 geantwoord. Dit blijkt vandaag de dag niet meer gedaan te worden.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Stuur mij gerust een mail janice@cdawestland.nl

Comments

comments