Afvalwijzer – Wijzer met afval

Een maand geleden is er ook bij de u de aanslag voor de afvalstoffenheffing op de mat gevallen. Een behoorlijke stijging ten opzichte van verleden jaar. De beschuldigende vinger voor deze lastenstijging ging naar de Gemeente in verband met een duur afgesloten afvalinzamelingscontract. Dit is echter maar een klein deel van de waarheid. Het andere deel van de waarheid wijst naar onszelf, wij produceren met elkaar veel te veel afval!

Daarbij scheiden wij ons afval nog onvoldoende. Waar 100 kg restafval per inwoner per jaar de norm is, staat onze teller op 230kg per inwoner per jaar! Al deze kilo’s restafval vinden een weg naar de verbrandingsovens. Veel bruikbare grondstoffen worden zonder pardon verbrand en veroorzaken hierdoor ook nog eens CO2 en fijnstofuitstoot. De rijksoverheid geeft aan dat zij met haar beleid inzet op hergebruik van grondstoffen en daarom de afvalstoffenbelasting op restafval fors verhoogt. In 2050 moet Nederland volledig draaien op herbruikbare grondstoffen.

Afvalscheiding in Westland geschiedt bij de bron, dat wil zeggen dat de burgers zelf verantwoordelijk zijn om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Door afgescheiden stromen, zoals papier, plastic, textiel en glas, is hergebruik gemakkelijker te realiseren. CDA Westland steunt het beleid van de gemeente voor afvalscheiding bij de bron. Afval scheiden motiveert en creëert bewustwording, het verlaagt het aantal kilo’s restafval en door schone aanlevering van de verschillende stromen, wordt hergebruik efficiënter. Wat eigenlijk wordt gemist is een heldere instructie van de Gemeente om scheiding van de afvalstromen te optimaliseren. Hoeveel mensen weten bijvoorbeeld dat plastic verzameld moet worden in een doorzichtige zak? Plastic verzameld in een grijze zak wordt afgekeurd en alsnog verbrand! Actieve voorlichting d.m.v. een afvalwijzer is essentieel.

Wat we uiteindelijk willen bereiken is een kleinere stroom restafval. Door goed te scheiden ontstaan waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Afval krijgt zo een nieuw leven dat keer op keer kan worden gebruikt, met als gevolg minder vervuiling en mindere aanslag op natuurlijke hulpbronnen van moeder aarde. Als hier nog bijkomt dat verminderde restafval kan leiden tot een kleinere stijging of zelfs daling van uw aanslag afvalstoffenheffing is, wat mij betreft, de cirkel rond.

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Afvalwijzer

Terug naar nieuws

Onze mensen

Pieter Immerzeel