Anja van der Eijk stopt als raadslid

Met diepe waardering voor haar toewijding en inzet, kondigen we aan dat CDA-raadslid Anja van der Eijk-Groeneveld heeft besloten om per 1 oktober 2023 haar functie als gemeenteraadslid van Westland neer te leggen. Sinds 2018 heeft Anja zich met hart en ziel ingezet voor belangrijke kwesties met betrekking tot de zorg en het sociaal domein in onze gemeente.

Deze beslissing is het resultaat van zorgvuldige overwegingen en nauw overleg met de fractie. Anja heeft aangegeven dat haar prioriteiten elders liggen en dat ze daardoor niet de volledige toewijding kan geven die deze functie verdient.

Om de vacante zetel in de gemeenteraad op te vullen, zal Dennis Chafiâ, momenteel waarnemend raadslid voor Janice de Jong tijdens haar zwangerschapsverlof, de plaats van Anja innemen. De beëdiging van Dennis Chafiâ zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsvergadering op woensdag 11 oktober 2023.

Voor de resterende periode van het zwangerschapsverlof van Janice de Jong, dat loopt tot 6 november, zal Mitchell Verbraeken uit Kwintsheul deze positie waarnemen. Ook zijn beëdiging zal plaatsvinden op woensdag 11 oktober 2023.

Het CDA Westland is Anja van der Eijk-Groeneveld bijzonder dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. We kijken uit naar haar mogelijke terugkeer in de politiek en blijven ons inzetten voor de belangen van Westland. Bedankt, Anja!

3. Anja van der Eijk Groeneveld

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld