Bijdrage CDA Westland Raadsvergadering Spreidingswet

De Raadsvergadering van 31 januari 2024 staat in het teken van de nieuw aangenomen spreidingswet c.q. motie LPF-GBW-WV-VVD-FvD inzake zorgen uitspreken over de gevolgen van de spreidingswet voor de Gemeente Westland.

Nadat CDA Westland eerder al een duidelijk statement hierover naar buiten had gebracht, nemen wij als fractie tijdens de Raadsvergadering ook een duidelijk standpunt in. Download hieronder de bijdrage van Jenny Vermeer namens CDA Westland.

2024-01-31-Bijdrage-CDA-Westland-in-Raadsvergadering-Spreidingswet

 

De bijdrage is hieronder ook volledig te lezen:

Voorzitter,

 

Afgelopen week is de spreidingswet aangenomen. De opvang in Ter Apel is overbelast en een meerderheid van de Eerste Kamer vindt dat de lasten mét elkaar gedragen moeten worden. Dat betekent dat alle gemeenten in Nederland een steentje moeten bijdragen, ook gemeenten als Westland waar het ‘een beetje vol is’.

CDA Westland staat achter het standpunt dat lasten met elkaar gedragen moeten worden, dat wij solidair zijn met elkaar. We helpen mensen die het minder hebben dan wij, we helpen mensen die in nood verkeren. Of dat nu gevluchte Oekraïners zijn of vluchtelingen uit andere landen, wij maken daar geen onderscheid in.

Dat betekent niet dat wij een berekend aantal van 702 vluchtelingen makkelijk of licht opvatten. In Westland woekeren wij met de schaarse ruimte: glastuinbouw, natuur en huisvesting schreeuwen om aandacht en om vierkante meters. Meters die maar mondjesmaat beschikbaar zijn.

Het zou dus slim zijn geweest om met onze Zuid-Hollandse buurgemeenten om de tafel te gaan en te spreken over aantallen. Waar Westland een enorme opgave heeft voor het huisvesten van arbeidsmigranten, zouden andere gemeenten wellicht een aantal vluchtelingen voor Westland willen opvangen.

Maar, dan hadden we wel met de huisvesting van arbeidsmigranten aan de slag moeten gaan. Grootschalige huisvesting in De Lier, kleinere huisvesting op andere beschikbare locaties en het huisvesten bij kwekers op eigen terrein.

En dan hadden we al lang aan de slag moeten gaan met flexwoningen voor Westlandse starters en niet moeten bekvechten over locaties en over aantallen. Veel plannen sneuvelen nu al binnen de coalitie, waaronder de vier locaties voor flexwoningen vorig jaar.

Wij kunnen ons als gemeente Westland niet veroorloven om niets te doen voor onze  starters, senioren en arbeidsmigranten en dan ook nog eens zeggen tegen andere gemeenten in Zuid-Holland: “Bekijk het maar. Wij willen niets en wij gaan niets doen op het gebied van vluchtelingenopvang.”

Dus laten wij kijken naar oplossingen. Zo staan er bijvoorbeeld al twee jaar 40 woonunits leeg die waren aangekocht voor de huisvesting voor Oekraïners. Laten we die nu eens snel ergens plaatsen en gebruiken voor huisvesting voor welke doelgroep dan ook.

En laten we het snel met elkaar eens worden over locaties voor flexwonen en daar kleinschalige projecten realiseren waar onze Westlandse jongeren kunnen wonen totdat ze een betaalbaar appartement of huis kunnen huren of kopen. Of over locaties voor groepswonen voor senioren. Dan komen we ergens met elkaar. 

Wij hebben in Nederland wetten. Daar moeten – en willen wij als CDA Westland - ons aan houden. Of dat nu om een Islamitische basisschool of om de opvang van vluchtelingen gaat.

Dus nu zinloos roepen dat wij niets willen en ruziën over locaties over welke huisvesting dan ook brengt ons niets. Laten wij in plaats daarvan eens bezien wat er van ons verwacht wordt en daar het gesprek over voeren. Dat is ook hetgeen wij van het college verwachten: gesprekken voeren met buurgemeenten over de opgaven die ons te wachten staan.

 

Voorzitter, tot slot. Westland is er de afgelopen tijd niet in aanzien op vooruit gegaan. En dat terwijl Westland zoveel moois geeft aan Nederland, Europa en de wereld. CDA Westland is trots op Westland waar hard gewerkt wordt, waar wordt omgezien naar elkaar. Ik noem alleen al Team Westland, ALS Westland of onze welzijnsorganisatie Vitis met haar vele vrijwilligers. En niet te vergeten onze glastuinbouwsector waarin duizenden mensen werkzaam zijn en waar op de meest duurzame manier ter wereld groenten, fruit, bloemen en planten worden geproduceerd.

Dezelfde glastuinbouwsector werd afgelopen zondag bekritiseerd in Buitenhof door Klaas Knot. Laten wij, om de imagoschade van Westland te keren, beginnen door Klaas Knot eens uit te nodigen in Westland. Ik zou graag zien dat we dáár het landelijke nieuws mee halen en Westland weer op een positieve manier kunnen laten zien.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter

raadzaal leeg

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid