CDA steunt toekomstige ondergrondse afvalinzameling

Bij toekomstig te realiseren woonwijken moet de gemeente bij het wijkontwerp rekening houden met de inzameling van afval met ondergrondse containers. Dat is de strekking van de motie die CDA Westland steunde in de raadsvergadering van 21 september.

De inzameling van het afval houdt de gemoederen flink bezig in Westland. De fractie begrijpt dat de gescheiden afvalinzameling op dit moment de meest wenselijke methode is, maar signaleert ook dat de bijkomende effecten niet breed worden gewaardeerd. Voortuinen met afvalbakken en periodiek afvalzakken aan lantaarnpalen zijn niet ideaal. Hoewel er begrip is voor de situatie dat er in veel bestaande wijken een inzameling met centraal opgestelde ondergrondse containers niet makkelijk te realiseren is, pleitte raadslid Jaco Eeltink namens CDA ervoor de lat hoger bij nieuwbouw te leggen. In samenspraak met ontwikkelaars kan bij het ontwerp van wijken rekening worden gehouden met de te plaatsen ondergrondse containers.

En als we dan zover zijn, kunnen die containers wellicht direct worden voorzien van sensoren die een signaal afgeven richting inzamelaar als de container bijna vol is?

Afval

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid