CDA Westland bepleit snelle herkansing woningbouw Kwintsheul

Vanuit de gemeenteraadsfractie CDA Westland is het college gevraagd hoe snel werk wordt gemaakt van de woningbouw in Kwintsheul. De nieuwbouw in De Driesprong dreigt stil te komen liggen na een "reactieve aanwijzing" van de provincie. Die provinciale ingreep is veroorzaakt door het wijzigingsvoorstel van Westland Verstandig, Gemeentebelang en VVD, waarmee het nieuwe bestemmingsplan bij de vaststelling is aangepast. Die partijen stuurden daarmee aan op minder sociale huurwoningen, maar de provincie is het daar niet mee eens.

"Heel jammer dit!", spreekt Jaco Eeltink uit, het CDA-gemeenteraadslid dat de vraag opwerpt hoe snel het college de herkansing regelt. "In zowel commissie- als raadsvergadering riepen wij op dit Kwintsheul na al die jaren onderhandelen niet aan te doen, maar helaas hebben de coalitiepartijen twee voor twaalf hun wens doorgezet de koers te wijzigen", aldus Eeltink. In de raadsvergadering van 19 april antwoordde wethouder Van der Stee (Westland Verstandig) "dan kunnen we snel op de eerstvolgende raad de boel weer herstellen", toen aan de orde kwam wat de gemeente doet als de provincie ingrijpt. CDA wil weten wat de vertragingsschade is en wat de wethouder nu gaat doen om die te beperken. 

Kwintsheul1

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid