Column van Max: Een maximaal bereikbaar Westland

Zo’n tien jaar geleden deed de rolstoel zijn intrede in mijn leven. Met de rolstoel kwam het besef dat ik anders gezien werd dan voorheen. Er werd aan mijn echtgenoot gevraagd of ik ook een koekje mocht, hem werd gezegd dat het knap was dat hij bij me bleef. Ikzelf kreeg aaitjes over mijn haar en kneepjes in mijn wang. En er werd me toegefluisterd dat het knap was dat ik toch naar buiten ging. Wat mij nog meer opviel dan hoe mensen mij nu zagen, was hoe ontoegankelijk het openbare leven was.

Fietsen die stoepen bezet houden, auto’s die deels op de stoep parkeren, restaurants die trapjes hebben als entree, het ontbreken van een toegankelijk toilet… Ik kan nog wel even doorgaan met het opnoemen van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Toegankelijkheid wordt te vaak gezien als sluitpost, als onderdeel dat achteraf nog wel even wordt toegevoegd. Vaak onder het mom ‘we zien hier eigenlijk nooit gehandicapten, dus waar doen we het voor?’ terwijl uit onderzoek van MKB Nederland blijkt dat meer dan 1 op de 7 Nederlanders een auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking heeft, en dat dat aantal door onder andere de vergrijzing alleen maar toeneemt.

Wanneer we toegankelijkheid als basis gaan zien en daar het beleid op afstemmen, profiteert iedereen. Aanpassingen achteraf zijn meerwerk en duurder dan een ontwerp dat al direct toegankelijk is. Winkels die toegankelijk zijn profiteren van 10% meer omzet dan winkels die dat niet zijn (bron: mkb Nederland) Mensen met kinderwagens profiteren ook van toegankelijke stoepen en drempelvrije entrees.

Lange tijd heb ik als zelfstandige gepoogd een verandering teweeg te brengen. Het leverde me zowel grote als kleine successen op, maar vooral veel frustratie. Want ook ik poogde dingen die al lang ontoegankelijk waren, in mijn eentje toegankelijk te krijgen. Door me aan te sluiten bij CDA Westland hoop ik aan de basis te staan van toegankelijk beleid, met daarbij het in 2016 geratificeerde VN-verdrag handicap altijd in het achterhoofd.

Max horizontaal

Terug naar nieuws

Onze mensen

Max de Bruin

Steunraadslid