Computerregeling Westland kan makkelijker en beter

Er zijn in Westland kinderen en volwassenen die zelf geen computer hebben, maar deze wel nodig hebben. Het is mooi dat de  gemeente een regeling heeft waarbij zij gebruik kunnen maken van een computer. Zij kunnen dit aanvragen via de website van gemeente Westland. Om deze aanvraag te doen moet er sprake zijn van een langdurig laag inkomen met een inkomensnorm lager dan 12,5%.

Wij hebben vernomen dat de vervolgstappen van de aanvraag zeer lastig zijn. Wij willen graag dat dit eenvoudiger wordt. Ook hebben we vernomen dat het een goed idee zou zijn om een leen-constructie op te zetten met Bibliotheek Westland. Wij stellen hierover vragen aan het college.  

 

De Lier 01-03-2022

Geacht college,

De fractie van CDA heeft kennis genomen van de aanpassing ten aanzien van de computerregeling van oktober 2021.

Deze computerregeling is veranderd en er is geen onderscheid meer voor kinderen of aanvragen voor volwassenen. Tot zover kunnen we de regeling alleen maar onderschrijven.

De aanvraag via de website lijkt vrij eenvoudig, er wordt niet gevraagd om extra informatie. Maar nadat de aanvraag in behandeling genomen volgt er een brief waar in burgers tot bijna 3 jaar terug alle rekeningen en schulden moeten overleggen. De vragen welke worden gesteld zijn moeilijk leesbaar en het weerleggen van gegevens is voor de burger een complex proces en daar zijn de vragen op gebaseerd.

Vragen:

  • Kan het college nagaan of de aanvragen voor een computer niet eenvoudiger kunnen? En dan niet eenvoudiger via de website, maar in de brief welke de burgers ontvangen op hun huisadres.
  • Vanuit de achterban hebben we de volgende suggestie gekregen; Breng de computerregeling onder bij de bibliotheek. Het onderbrengen bij de bibliotheek kan educatie en de laagdrempeligheid wellicht bevorderen.
  • Kan het college nagaan of er is overwogen om de regeling ten aanzien van een leen-constructie onder te brengen bij de bibliotheek? Zo niet is dit wellicht in afstemming met de bibliotheek een overweging om de regeling daar onder te brengen? De drempel voor deze voorziening kan hiermee omlaag gebracht worden en het belang van de bibliotheek wordt hiermee weer extra onderschreven.

Wij zien een antwoord op deze vragen met belangstelling tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja van der Eijk-Groeneveld

 

3. Anja van der Eijk Groeneveld

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld