Een kloppend groen hart

Ons groene hart klopt voor de tuinbouw. Dat zal geen nieuws zijn aangezien wij ons daar al jaren hard voor maken. Om die reden kunnen wij niet stilzwijgend toekijken nu we met een verkeerd verhaal omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten in De Lier het nieuwe jaar in dreigen te gaan.

Wij hebben als Westland een verantwoordelijkheid in het huisvesten van de harde werkers in ónze tuinbouwbedrijven. Die verantwoordelijkheid moeten we, dag in dag uit, blijven nemen. Wij willen daar niet anders dan correct en netjes mee omgaan. Er is een oplossing voor het huisvestingsprobleem gevonden en daar heeft, nadat een onafhankelijke bezwarencommissie de binnengekomen klachten van omwonenden heeft behandeld, het college wederom een besluit over genomen. Iedereen heeft het recht het met zaken oneens te zijn, maar wanneer er procedures zijn gevolgd en er kundige mensen betrokken zijn geweest bij het hele proces, mogen we er wel van spreken dat dit democratie in optima forma is.

Westland is van belang voor Nederland. Economisch gezien zijn we de nummer twee, direct na de haven van Rotterdam. We komen zelfs nog voor Schiphol en Eindhoven. Om die koppositie te blijven behouden hebben we mankracht nodig. Die mankracht komt tegenwoordig in de vorm van arbeidsmigranten. Als we trots beweren te zijn op onze streek en streekproducten moeten we er ook zorg voor dragen dat wij op onze beurt zorg dragen voor de mensen die ons helpen onze streek te laten bloeien. Hoe kunnen we het verkopen dat er maar een klein deel van hen die bij ons werken ook echt  in Westland kunnen slapen?

We hebben begrepen van in ieder geval één van de collegepartijen, dat de bus naar de Raad van State al gereserveerd is. Want daar wordt het Salomonsoordeel geveld. Het lijkt er dus op dat we weer twee jaar wachten en procederen en gemeenschapsgeld verbranden.

We begrijpen deze ene politieke partij heus wel. Het was immers hun verkiezingsbelofte; geen arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg. Met die missie begonnen ze ook aan deze termijn. Dapper van het college echter dat men de rug gerecht heeft en het algemeen belang wel ziet. Alleen jammer voor de partij die mordicus tegen is. Er wordt gelukkig door het college op een andere manier gedacht. Een betere, vinden wij. Want zonder fatsoenlijke huisvesting voor onze harde werkers gaat onze GROENE KOPPOSITIE wel verloren. Wij hopen dat we met elkaar voldoende realiteitszin kunnen blijven tonen in ons Westland.

We zullen zien hoe recht de ruggen zijn in Naaldwijk.

CDA Westland

Cor van der Mark fractievoorzitter wnd.

profielfoto website9

Terug naar nieuws

Onze mensen

Cor van der Mark

Raadslid