Een tweede Berkenflat: De juiste stand van zaken

Omwonenden van De Brug en Okidoki aan de Kon. Julianaweg in ’s-Gravenzande hebben gisteren een anonieme brief in de bus ontvangen. Daarin wordt opgeroepen vooral niet te stemmen op CDA Westland omdat deze partij een groot voorstander is van het bouwen van een tweede Berkenflat op deze locatie. Dat laatste klopt als een bus.

Wij vinden het verre van chique dat er anoniem een negatief stemadvies wordt gegeven.

Dit vraagt om een reactie van onze kant:

Het is correct dat wij inzetten op een realisatie van een appartementencomplex voor senioren die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, in de lijn van de Berkenflat aan de Kon. Julianaweg. Dit is ingegeven door de dringende maatschappelijke vraag naar dit soort woningen. Ik denk dat bijna iedereen in Westland het met ons eens is dat naast betaalbare appartementen voor starters deze appartementen voor senioren een prominente plek moeten krijgen op verschillende locaties binnen onze gemeente.

Deze plannen zijn in de ontwikkelfase en de inpassing in de ruimte moet nog plaats vinden. De gemeenteraad heeft hier nog geen schets of ontwerp van gezien. Overigens zal Okidoki een mooie accommodatie krijgen binnen dit plan.

Uiteraard wordt in dit soort plannen ook de omgeving betrokken en worden omwonenden op de hoogte gesteld van de plannen. Navraag bij de stichting die een tweede Berkenflat wil realiseren leert dat er een brief is bezorgd bij omwonenden met een korte update van de stand van zaken en de toezegging dat er een informatieavond wordt gehouden zodra er meer bekend is over de details van de plannen.

Gelukkig hebben wij inmiddels meerdere positieve reacties ontvangen van omwonenden, het lijkt er dan ook op dat de anonieme briefschrijver (die bij ons inmiddels bekend is) alleen voor zichzelf spreekt.

CDA Westland wil graag met betrokkenen en alle andere politieke partijen in de gemeenteraad samenwerken om dit initiatief een kans te geven en hopen daar de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Wij wensen u wijsheid in uw gang naar de stembus!

berkenflatv1

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid