Gezinnen helpen gezinnen

Het hebben van een gezin kan soms zwaar zijn. Er wordt veel van ouders gevraagd in de huidige maatschappij. Soms zijn er momenten dat zij praktische hulp kunnen gebruiken zoals een logeerpartij bij opa en oma. De kinderen vinden het leuk maar het is vaak ook een verlichting voor de ouders die even een momentje voor zichzelf hebben. 

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief die probeert in dit soort praktische hulp te voorzien. Dit doen zij door “vraag-” en “steungezinnen” samen te brengen. Er zijn veel families die geen hulp in de buurt hebben maar voor wie “officiële” hulpverlening ook niet nodig is. 

Het initiatief spreekt ons aan en zien we ook al succesvol toegepast in andere gemeenten. Naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. Wat ons betreft heel waardevol voor de maatschappij. Daarom brengt Anja “Buurtgezinnen” onder de aandacht bij het college in de vergadering van 22 februari. 

 

Motie Buurtgezinnen

https://www.buurtgezinnen.nl/

De raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 22 februari 2022

Neemt het volgende in overweging:

  • Buurtgezinnen is een redelijk nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.
  • Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. En die geen familie, buren of vrienden in de buurt hebben, waarop ze een beroep kunnen doen.
  • Ieder gezin heeft moeilijke periodes en opvoeden kan heel pittig zijn. Bij Buurtgezinnen is het belangrijk dat we elkaar wat meer helpen bij het opvoeden van de kinderen. Dat voorkomt dat problemen erger worden en kinderen in de jeugdzorg terecht komen. Soms is Buurtgezinnen niet geschikt, omdat de problemen te zwaar zijn voor een steungezin. Dan zal dit bij de kennismaking worden aangeven.
  • Buurtgezinnen is momenteel actief in meer dan 85 gemeenten in Nederland, Westland ontbreekt nog als actieve gemeente. Omliggende gemeenten zijn o.a. Den Haag, Rotterdam, Rijswijk, Maassluis.

Verzoekt het college van B en W om:

  1. De mogelijkheden te gaan verkennen voor gemeente Westland om een initiatief als Buurtgezinnen te onderzoeken en te kijken of dit haalbaar kan zijn voor Westland.
  2. In overleg te treden met SKT, JGZ en Vitis om te kijken of dit aansluit bij huidige projecten en/of dat dit aanvullend kan zijn op huidige initiatieven.
  3. Daarnaast een verkenning uit te voeren ten aanzien van de kosten welke dit met zich mee zou brengen. Deze kosten voor te leggen aan de raad indien dit een raadsbesluit zou betreffen.
  4. Als de verkenning positief is dan de opdracht geven aan genoemde partijen om het initiatief van buurtgezinnen te omarmen en in te gaan voeren voor de burgers, gezinnen in het Westland.

 

Anja van der Eijk-Groeneveld
Raadslid CDA Westland

3. Anja van der Eijk Groeneveld

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld