Groenbeheer in Westland

Er zijn veel meningen over het groenbeheer in Gemeente Westland. Er komen van alle kanten vragen, klachten, suggesties en oplossingen. Ons voorstel is om hier een werkgroep voor samen te stellen. Deze werkgroep krijgt de volgende doelen:
– Beter groenbeheer.
– Begrip en acceptatie voor de de keuzes die zijn gemaakt rondom het groenbeheer door hier transparant en duidelijk over te communiceren.
– Kijken naar aanbestedingen voor 2022.

Wij hebben dit idee voorgesteld aan de commissie. Lees hier onze totale vraag.

 

“Datum: 27 augustus 2021

Geacht college,

Zoals we allen ondertussen scherp op het netvlies hebben staan zijn er van alle kanten veel vragen, opmerkingen en verontruste geluiden over het groenbeheer in de gemeente.

Het is niet de bedoeling om deze klachten en opmerkingen en mogelijke oplossingen in deze commissievergadering te bespreken, maar het zou, op korte termijn, mogelijk moeten zijn om een werkgroep vanuit deze commissie samen te stellen.

Deze werkgroep moet de opdracht krijgen om in, zo mogelijk, één bijeenkomst de knelpunten te benoemen en een opdracht uit te werken aan de organisatie. Deze opdracht moet gaan leiden tot een beter begrip en meer acceptatie van het groenbeheer. En zeker tot een beter groenbeheer.

Ook kan gekeken worden naar de aanbestedingen voor het komende boekjaar, waarbij we ook denken aan onderhoud sportvelden en begraafplaatsen.

Ook zou gesproken kunnen worden hoe er om gegaan wordt met de afvalproblematiek rondom bushaltes, looproutes en andere openbare plekken.

Wij vragen de wethouder om nog in deze maand een bijeenkomst in te plannen met voldoende en deskundige ambtelijke begeleiding. Met direct de mogelijkheid om ook te kijken naar de financiële impact.

Gaarne in deze commissie die toezegging.

Namens de fractie van CDA Westland

Cor van der Mark”

Foto: Jan van Rossum

Groenbeheer

Terug naar nieuws

Onze mensen

Cor van der Mark

Raadslid