Janice weet (begrotings)raad

Janice weet (gemeente)raad

 

De gemeenteraad heeft gemiddeld één keer in de maand een raadsvergadering op woensdagavond.

Twee keer per jaar start deze vergadering al 's middags om 13.00 uur. In het voorjaar is dit bij de voorjaarsnota en in het najaar bij de bespreking van de begroting.

 

Vandaag heeft de gemeenteraad de begrotingsraad en beginnen we om 13.00 uur met vergaderen over de begroting voor 2023-2026, waarvan de gemeenteraad de begroting voor 2023 moet vaststellen.

In de begroting staat wat we volgend jaar als gemeente aan inkomsten verwachten en waar we die inkomsten aan uit willen gaan geven. Uiteraard hoeven we niet om 13.00 uur te beginnen met vergaderen als alleen de begroting moet worden vastgesteld. Er zijn ook veel vragen en partijen die een aanpassing of toevoeging zouden willen aan de begroting.

Al deze aanpassingen worden besproken en daar moet over worden gestemd met elkaar. Bijvoorbeeld meer geld naar partij X, maar dan gaat er minder geld naar partij Y. Of verwachten we als gemeente nog extra geld ergens voor te krijgen, zodat een extra uitgave niet per se ergens anders bezuinigd hoeft te worden?

 

Wees welkom om vandaag eens binnen te lopen in de raadszaal of om mee te kijken via internet of op tv.  Als je nu denkt, dat lukt me niet overdag, maar ik wil wel graag eens komen kijken.. Niet getreurd, vanavond zitten we er naar alle waarschijnlijkheid ook nog!

 

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Of misschien heb je zelf een goed idee? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

Cie Bestuur en EFO 1 11 2022 2

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid