Janice weet (gemeente)raad

Gisterenavond heeft de gemeenteraad sinds een lange periode weer fysiek kunnen vergaderen.
Ook is een aantal mensen bij de gemeenteraad komen inspreken. Lange tijd was dat niet mogelijk en dat was een gemis. Vooral omdat de bijdrage van insprekers niet meer was dan een brief bij de agenda. Op die manier mis je de non-verbale communicatie, maar ook zal niet ieder raadslid de tekst vooraf openen en lezen.

Als mensen komen inspreken bij een raadscommissievergadering (een deelvergadering), mogen raadsleden vragen aan een inspreker stellen, waarop de inspreker weer kan antwoorden. Ook dat was dus lange tijd niet mogelijk. Bij de raadsvergadering is het niet mogelijk om in de vergadering vragen te stellen als raadslid aan een inspreker.

Mocht het nog een keer nodig zijn als gemeenteraad om digitaal te vergaderen, ligt de vraag nu voor om toch ervoor te zorgen dat insprekers naar de raadszaal kunnen komen om toch digitaal in te kunnen spreken.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

5. Janice de Jong

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid