Janice weet (gemeente)raad - April 2023

Dualisme kennen we in de politiek als het begrip waarmee de taakverdeling tussen bestuur (wethouders en burgemeester) en volksvertegenwoordigers (raadsleden) wordt weergegeven. Het bestuur is er om te besturen en de raadsleden controleren het bestuur.

In de politiek wordt snel alles plat geslagen. Zo zien we soms voorbeelden van alleen een titel van een motie/voorstel voorbij komen en daarbij de stemuitslagen, waarbij bepaalde partijen o.b.v. hun stemming voor gek worden verklaard. Als je een goede titel weet te verzinnen die de inhoud van het voorstel amper dekt, is dat natuurlijk erg makkelijk.

De partijen in de coalitie leveren vaak de wethouders. Zodoende is er meestal een relatie tussen het bestuur en de raadsleden. Dat is bijvoorbeeld fijn als je als raadslid met een nieuw idee wilt komen. Je kunt eerst bij de wethouder (van jouw eigen partij) checken of dat wat je wilt voorstellen ook mogelijk is. Je kunt dat ook niet doen, om de scheiding tussen bestuur en volksvertegenwoordiging zo groot mogelijk te houden. Dat kan er wel toe leiden dat je een voorstel indient, waarvan de (eigen) wethouder zegt dat het niet mogelijk is. Je kunt dan eieren voor je geld kiezen en zeggen; we steken geen tijd in dit voorstel, waarvan de uitvoering toch nooit gaat gebeuren. Je kunt er ook voor kiezen iets juist in stemming te brengen en daarmee te laten zien dat je er tenminste alles aan hebt gedaan, maar de wethouder later zei het voorstel niet uit te kunnen voeren.

In de Westlandse politiek gebeurt dit laatste nogal eens. Enerzijds zonde van de tijd, anderzijds maakt het duidelijk waar de verschillende partijen voor staan. Dat het nooit saai is, is duidelijk. Maar dat sommige partijen met een ogenschijnlijk goed idee, niet meestemmen, kan ook te maken hebben met het gegeven dat zij de wethouder volgen die een advies geeft bij een voorstel. Het is dus nooit zo zwart/wit dat een titel van een voorstel en de stemming iets zegt over hoe de verschillende partijen erin staan.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Of misschien heb je zelf een goed idee? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

Stemming

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid