Janice weet (gemeente)raad - Juni 2023

Al meerdere keren heb ik het gehad over moties, een instrument van de raad om het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken iets te doen of te laten.
Dit is een instrument dat vooraf of tijdens een vergadering kan worden ingediend. Als een motie tijdens een vergadering wordt ingediend, kan dit alleen als het betrekking heeft op een onderwerp wat al op de agenda staat. Het mag geen onderwerp zijn dat niet op de agenda staat. In dat geval moet een motie vooraf worden ingediend en aangeleverd, zodat alle raadsleden hier vooraf kennis van kunnen nemen. Over de motie wordt dan gediscussieerd en daarna gestemd.

Als een motie een meerderheid krijgt met stemmen, heeft dat geen bindende kracht. Dat wil zeggen dat het College van B&W een motie niet uit HOEFT te voeren. Uiteraard moeten hier goede redenen voor zijn, want anders kan de gemeenteraad zich niet serieus genomen voelen.

Er bestaat ook een aantal bijzondere moties die in bepaalde gevallen kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld als een aangenomen motie door de meerderheid van de raad uiteindelijk niet wordt uitgevoerd.

Motie van treurnis
Hierbij spreekt de raad uit dat een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt. Een vrij 'lichte' motie, maar als dit wordt aangenomen, is dit vaak wel een waarschuwing.

Motie van afkeuring
Hierbij veroordeelt de raad het beleid van een lid of meerdere leden van het College. Deze motie gaat minder over de persoon zelf, maar meer over de manier waarop beleid is uitgevoerd.

Motie van wantrouwen
Hierbij spreekt de raad uit geen of niet langer vertrouwen te hebben in een lid van het College van B&W of tegen het gehele College. Dit is een vrij serieuze motie. Als deze motie door de meerderheid wordt aangenomen, heeft dit in de meeste gevallen tot gevolg dat het lid opstapt.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

Naamloos

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid