Janice weet (gemeente)raad - Maart 2023

Over precies een week mogen we naar de stembus om te stemmen voor zowel de provinciale als de waterschapsverkiezingen. Maar waar stemmen we dan eigenlijk voor en waarom lijken dit net verkiezingen van de tweede kamer qua aandacht voor landelijke politici?

 

Waterschap

Het waterschap is verantwoordelijk voor de regionale wateren zoals kanalen en poldervaarten. In totaal zijn er in Nederland 21 waterschappen, waarbij wij onder het waterschap Delfland vallen. Het waterschap zorgt voor genoeg en schoon water. Specifiek heeft ieder waterschap een eigen gebied en daarmee ook eigen 'problemen' die mogelijk in een ander waterschap niet aan de orde zijn. In het algemeen zijn de belangrijkste taken van het waterschap om de waterstand met bijvoorbeeld gemalen en sluizen op peil te houden, veilige dijken en duinen te onderhouden, te zorgen voor schoon en gezond water en het zuiveren van afvalwater. Hiermee wordt overigens geen drinkwater bedoeld. Dat is de taak van drinkwaterbedrijven.

 

Provinciale Staten

De provincie heeft onder andere wat te zeggen over de provinciale wegen, waardoor dit ook op onze omgeving van grote invloed kan zijn. Ook valt te denken aan stikstof en immigratie en plekken die worden aangewezen voor woningbouw.

De Statenleden die met deze verkiezingen worden gekozen, kiezen op hun beurt weer de Eerste Kamer en dat heeft veel invloed op de landelijke politiek. Ieder besluit gaat namelijk van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. Voor landelijke partijen is het dus belangrijk om veel stemmen te halen met de Provinciale Staten, om zo ook in de Eerste Kamer een meerderheid te kunnen halen voor nieuw beleid.

 

Weet je nog niet op welke partij of welk persoon je volgende week gaat stemmen? Doe dan een stemwijzer; bijvoorbeeld die van Kieskompas.

 

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Of misschien heb je zelf een goed idee? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

water zuiveren

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid