Janice weet (gemeente)raad - Mei 2023

De gemeenteraad van Westland bestaat sinds kort uit 11 partijen. Dit worden er, helaas, steeds meer. Helaas, omdat een versplintering niet altijd leidt tot beter bestuur. Immers, hoe moeten mensen nu nog weten op welke partij ze moeten stemmen? En ook voor de raadsleden geldt dat het lastiger is om een meerderheid te krijgen, omdat je met meer partijen zult moeten overleggen. Ook landelijk is diezelfde trend waarneembaar. In 2021 deden er aan de Tweede Kamerverkiezingen maar liefst 37 partijen mee. Daarvan waren na de verkiezingen 16 partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, wat inmiddels is opgelopen tot 20 partijen/individuele leden.

Afsplitsing van een partij is vaak het gevolg van meningsverschillen over de koers van een partij. In veel partijen is het gebruikelijk dat, indien je het niet eens bent met de gevolgde koers, je jouw zetel weer ter beschikking stelt aan de partij. In de praktijk blijkt vaak dat het tegenovergestelde gebeurt en vertrekkende raadsleden/Kamerleden juist aangeven dat de partij afwijkt van de originele koers.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bestaat de gemeenteraad van Westland, in plaats van uit 9 partijen zoals de jaren voor de verkiezingen van 2022, uit 10 partijen sinds de komst van FvD Westland. Recent is er binnen gemeente Westland een afsplitsing geweest van een raadslid bij een partij. Dit raadslid heeft ervoor gekozen als zelfstandig raadslid verder te gaan en de zetel niet terug te geven aan de partij.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

mei2023

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid