Janice weet (gemeente)raad - November 2022

In deze column wil ik het hebben over de rol van het College van burgemeester en wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën.

Raadsleden houden zich bezig met het opstellen en vaststellen van beleid op hoofdlijnen en controleert of het College dat beleid goed uitvoert.

 

Daar waar raadsleden gekozen worden bij verkiezingen door diegene die een stem uitbrengen, mag de gemeenteraad zelf beslissen over het aanstellen van wethouders. Meestal worden de wethouders gekozen door de partijen die in de coalitie zitten, maar een wethouder hoeft niet uit diezelfde partij te komen en hoeft zelfs niet op een kieslijst gestaan te hebben bij de verkiezingen.

 

Sinds de laatste verkiezingen hebben we in Westland 5 wethouders naast de burgemeester, welke elk verantwoordelijk zijn voor een aantal onderwerpen:

 

Bouke Arends - Openbare orde en veiligheid, Interbestuurlijke verhoudingen en Public affairs, Externe betrekkingen en internationaal

Ben van der Stee (Westland Verstandig) - Financiën, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken

Anko Goudswaard (GemeenteBelang Westland) - Sport, Onderwijs, Recreatie en toerisme, Evenementenbeleid, Communicatie en marketing, Organisatie, Informatievoorziening en ICT, Klachtenmanagement

Pieter Varekamp (VVD Westland) - Economie, Mobiliteit, Arbeidsmigratie, Energietransitie

Barend Rombout (Westland Verstandig) - Zorg en Welzijn, Cultuur, Volkshuisvesting, Dienstverlening

Michiel Ferwerda (GemeenteBelang Westland) - Openbare Ruimte, Bouwen en Gebiedsontwikkeling, Milieu en Klimaat, Dierenwelzijn

 

Daarnaast heeft het College van B&W een gemeentesecretaris. Lidia Spindler is de eerste adviseur van het College. Zij helpt het College bij de uitoefening van zijn taak. In onze gemeente is zij ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

 

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Of misschien heb je zelf een goed idee? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

college B W 2022

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid