Janice weet (gemeente)raad - oktober 2022

Eén van de rollen die een gemeenteraadslid heeft, mijns inziens de belangrijkste taak, is het vertegenwoordigen van de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan inwoners die elke dag langs eenzelfde plek rijden en zich ergens aan storen. De meest eenvoudige vorm is om als inwoner zelf een melding te doen bij de gemeente. Als een melding onvoldoende wordt opgepakt, kan ook een oplossing gezocht worden via een gemeenteraadslid.

 

Ook kan het voorkomen dat inwoners een goed idee hebben in hun eigen buurt of voor de gemeente als geheel. Hoe pak je een nieuw initiatief op en hoe krijg je dit op de 'politieke' agenda? Een mooi voorbeeld hiervan heb ik afgelopen jaar zelf mogen ervaren. De gemeenteraad heeft afgelopen jaar een brief gekregen van een inwoner met een nieuw idee. Dit heb ik opgepakt en met een motie in de gemeenteraad als voorstel gebracht. Een motie is eigenlijk een opdracht aan de burgemeester en wethouders om iets te gaan doen, als de meerderheid van de raadsleden voor een motie stemt. In dit geval is de motie niet in stemming gebracht, omdat de wethouder heeft beloofd een onderzoek te willen doen naar dit voorstel, waardoor stemmen niet meer nodig was.

 

Uiteindelijk is afgelopen week de pilot opengesteld, waar 40 huishoudens aan mee kunnen doen. De link naar de pilot waar het om gaat vind je hier.

 

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Of misschien heb je zelf een goed idee? Stuur een e-mail naar janice@cdawestland.nl 

 

Kabelgoottegel

profielfoto website5

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid